บันทึกอาเซียน กับ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล : การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 22 (24/04/2556)
  สื่อไทยรู้จักอาเซียนแค่ไหน ? (12/04/2556)
  ทำธุรกิจในไทยอยู่อันดับที่ 18 จาก 185ของโลก และที่ 3ในอาเซียน (10/04/2556)
  โอกาสธุรกิจท่องเที่ยวไทยในอาเซียน (08/04/2556)
  ปัจจัยที่สนับสนุนความพร้อมในการเป็น Medical Hub ของไทย (05/04/2556)
  ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของประชาคมอาเซียน (27/03/2556)
  ประเทศไทยจะเป็นอย่างไร หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (25/03/2556)
  อนาคตประเทศไทย บนเส้นทางประชาคมอาเซียน (23/03/2556)
  ความพร้อมด้านการแพทย์ไทย เมื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน - AC (20/03/2556)
  เข้าใจอาเซียน ตอน: ทำไมอาเซียนจึงมีสมาชิกสิบประเทศ (18/03/2556)
     
ชี้เปิดเสรีอาเซียน แรงงานไทย 7 สาขาเสี่ยงถูกแย่งอาชีพ (03/06/2556)
ข่าวน่าสนใจ
ภูเก็ตจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษให้แก่คณะสงฆ์ในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 (20/05/2556)
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน+3 ครั้งที่ 16 (ASEAN+3 Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting: AFMGM+3) (07/05/2556)
กรมการขนส่งทางบกจัดสัมมนา “ขนส่งไทยพร้อมแค่ไหนกับการรุกอาเซียน” (30/04/2556)
กรมการบินฯ จัดประชุมคณะทำงานขนส่งทางอากาศอาเซียน วันที่ 29 เม.ย.-3 พ.ค.56 (29/04/2556)
     
 ปฏิทินกิจกรรม
« เมษายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
รอบรู้อาเซียน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน (ASEAN Cultural Diversity)

(จำนวนคนอ่าน 9555 คน)
 
นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้บรรยายในหัวข้อ "มรดกวัฒนธรรมอาเซียน" เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ว่า
 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน
 
ในทางประวัติศาสตร์ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดียและจีน ซึ่งแต่ละประเทศต่างก็รับเอาวัฒนธรรมจากทั้งสองชาตินี้เข้ามาในระดับที่แตกต่างกัน เช่น ไทยและลาวได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนเวียดนามได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากจีนเป็นส่วนใหญ่ โดยรวมกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถจำแนกออกเป็น ๓ กลุ่มวัฒนธรรมหลัก ตามลักษณะที่ตั้ง ซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม ดังนี้
 
๑) กลุ่มวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง (ไทย-ลาว-เขมร-พม่า-เวียดนาม)
 
ลุ่มแม่น้ำโขงเป็นเป็นที่อยู่อาศัยของหลายชุมชนที่มีอาณาเขตติดต่อกันหลายประเทศนับเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญซึ่งมีประเพณี ดนตรี วัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยม ทั้งที่มีความคล้ายคลึงและแตกต่าง ด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งมีการไปมาหาสู่ มีการค้าขาย และกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ส่งผลให้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ มีทั้งที่แสดงออกถึงลักษณะเฉพาะของตนเอง ขณะที่มีความคล้ายคลึงในบางส่วนของการดำเนินวิถีชีวิต กล่าวได้ว่าไทย-ลาว-กัมพูชามีรากวัฒนธรรมเดียวกัน จึงมีความพ้องของวัฒนธรรมมากกว่าพม่าและเวียดนามซึ่งได้รับอิทธิพลจากจีน ในที่นี้ ขอหยิบยกตัวอย่างมรดกร่วมทางวัฒนธรรมในภูมิภาคที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่
 
 - ด้านภาษา (ไทย-ลาว-เขมร) ที่มีตัวอักษร คำที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน โดยได้รับอิทธิพลมาจากภาษาสันสกฤต โดยคนไทย ลาว เขมร สามารถสื่อสารเข้าใจกันได้ อย่างไรก็ดี ภาษาเขมรมีความแตกต่างจากภาษาเพื่อนบ้าน เนื่องจากไม่มีเสียงวรรณยุกต์
 
- ด้านการแสดงรามเกียรติ์ เป็นมรดกร่วมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของอาเซียน ต้นเค้าของเรื่องรามเกียรติ์น่าจะมาจากเรื่อง รามายณะ ของอินเดีย ซึ่งเป็นนิทานที่แพร่หลายอยู่ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียใต้ ต่อมาอารยธรรมอินเดียได้แพร่หลายเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้เรื่องรามายณะแพร่หลายไปทั่วภูมิภาค ได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของประเทศนั้นจนกลายเป็นวรรณคดีประจำชาติไป ดังปรากฏในหลาย ๆ ชาติ เช่น ลาว พม่า กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ล้วนมีวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เป็นวรรณคดีประจำชาติทั้งสิ้น
 
- ด้านนาฏศิลป์-ดนตรี การแสดงรำของไทย ลาว เขมรมีความคล้ายคลึงกัน รวมทั้ง เครื่องดนตรีที่ได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน แต่มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับวัฒนธรรมประเพณีของประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ และลักษณะการประกอบอาชีพที่เป็นเกษตรกรรม ส่งผลต่อวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในแถบใกล้เคียงกัน
 
- ด้านประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีปีใหม่ของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า ชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนามและมณฑลยูนนานของจีน ศรีลังกาและทางตะวันออกของประเทศอินเดีย และเป็นประเพณีเก่าแก่ซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณคู่มากับประเพณีตรุษ จึงมีการเรียกรวมกันว่า ประเพณีตรุษสงกรานต์ หมายถึงประเพณีส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ คำว่า "ตรุษ” เป็นภาษาทมิฬ แปลว่า "การสิ้นปี”
 
พิธีสงกรานต์ เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกในครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนไปสู่สังคมในวงกว้าง และมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนทัศนคติ และความเชื่อไป ในความเชื่อดั้งเดิมใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในพิธี ได้แก่ การใช้น้ำเย็น ใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น มีการขอพรจากผู้ใหญ่ การรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับ ในชีวิตสมัยใหม่ของสังคมไทยเกิดประเพณีกลับบ้านในเทศกาลสงกรานต์ นับวันสงกรานต์เป็นวันครอบครัว ในพิธีเดิมมีการสรงน้ำพระที่นำสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข
 
 ๒) กลุ่มวัฒนธรรม มาเลเซีย-อินโดนีเซีย-บรูไน ดารุสซาลาม-สิงคโปร์
 
เป็นกลุ่มประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม แต่ก็มีประชาชนส่วนหนึ่งนับถือศาสนาพุทธ คริสต์ และฮินดูด้วยสัดส่วนที่แตกต่างกันไป ดังนั้น วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะ การแสดง จะมีความคล้ายคลึงกัน ในขณะที่สิงคโปร์เป็นสังคมผสมผสานระหว่างจีน-มาเลย์-อินเดีย ดังนั้น จึงมีความหลากหลายของวัฒนธรรม ตัวอย่างของมรดกวัฒนธรรมร่วมในกลุ่มนี้ ได้แก่

- การใช้ภาษามาเลย์ (หรือมลายู) ในชุมชนภาคใต้ของไทย และภาษามาเลย์ ยังสามารถสื่อสารเข้าใจได้กับภาษาอินโดนีเซีย มาตรฐานอย่างเป็นทางการของภาษามลายูนั้น มีการตกลงร่วมกันระหว่างอินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน ว่าใช้บาฮาซารีเยา (Bahasa Riau) เป็นมาตรฐาน อันเป็นภาษาของหมู่เกาะรีเยา ซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดของภาษามลายูมาช้านาน
- การแต่งกาย ชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลามจะแต่งกายคล้ายคลึงกัน เช่น กลุ่มคนภาคใต้ตอนล่าง ประชาชนชาวมาเลเซีย อินโดนีเซีย
 
- การแสดง หนังตะลุงหรือ Wayang ซึ่งหมายถึง ศิลปะการเชิดหนังหรือหุ่นเป็นสิ่งที่แสดงถึงวัฒนธรรมร่วมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน เช่น ไทย อินโดนีเซีย หนังตะลุงมีต้นกำเนิดมาจากเกาะชวา อินโดนีเซีย แล้วแพร่หลายไปที่อื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทย ตลอดหลายร้อยปี ที่ผ่านมา หนังตะลุงได้รับความนิยมในราชสำนักชวา บาหลี และรวมถึงชาวบ้านทั่วไป หนังตะลุงจากทุกที่จะต่างกันด้วยขนาดรูปร่างและรูปแบบ แต่จะมีความเหมือนกันคือจะทำจากหนังวัวและมีคันชัก และเล่นประกอบดนตรีเครื่องทองเหลืองเช่น ฆ้อง

- ขณะที่สิงคโปร์มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ อีกทั้งส่วนใหญ่ยังยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิม ทำให้สิงคโปร์มีวัฒนธรรมหลากหลาย ทั้งทางด้านอาหาร การแต่งกาย ตลอดจนการเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษ และความเชื่อในเรื่องเทพเจ้าที่แตกต่างกันไป ชาวจีนส่วนมากบูชาเจ้าแม่กวนอิม กวนอูเทพเจ้าแห่งความยุติธรรม รวมถึงเทพเจ้าจีนองค์อื่น ๆ ขณะที่ชาวฮินดูบูชาเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ เป็นต้น

๓) กลุ่มวัฒนธรรม ฟิลิปปินส์

ถึงแม้ว่า ภูมิประเทศของอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ จะมีความคล้ายคลึงกันแต่วัฒนธรรมของฟิลิปปินส์เป็นการผสมผสานกันระหว่างตะวันตกและตะวันออก ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะวัฒนธรรมฟิลิปปินส์ที่ได้รับอิทธิพลจากสเปน ซึ่งเป็นเจ้าอาณานิคมมาเป็นระยะเวลานาน ในขณะเดียวกันก็ได้ผสานวัฒนธรรมพื้นเมือง ตัวอย่างของมรดกวัฒนธรรมกลุ่มนี้
 
 - ด้านภาษา มีการใช้ภาษามากกว่า ๑๗๐ ภาษา โดยส่วนมากเกือบทั้งหมดนั้นเป็นตระกูลภาษาย่อยมาลาโย-โปลินีเซียนตะวันตก ส่วนภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ที่ใช้กันมากในประเทศฟิลิปปินส์มีทั้งหมด ๘ ภาษา ได้แก่ ภาษาสเปน ภาษาจีนฮกเกี้ยน ภาษาจีนแต้จิ๋ว ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาซินด์ ภาษาปัญจาบ ภาษาเกาหลี และภาษาอาหรับ
 
- ด้านการแสดง นาฏศิลป์ดนตรี สเปนเป็นชาติตะวันตกชาติหนึ่งที่มายึดครองดินแดนในเอเชียเป็นระยะเวลายาวนาน โดยเฉพาะประเทศฟิลิปปินส์ และสเปนพยายามสร้างฟิลิปปินส์ ซึ่งมีชาวพื้นเมืองเดิมเป็นชาวเกาะที่นับถือศาสนาอิสลามให้เป็นตัวแทนของสเปนในภูมิภาคตะวันออก ด้วยเหตุนี้สเปนจึงนำเอาประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนศาสนาเข้ามาครอบคลุมชาวพื้นเมือง ศิลปะการแสดงตามแบบฉบับของสเปนจึงปรากฏขึ้นในดินแดนของประเทศฟิลิปปินส์และเมื่อชาวพื้นเมืองฟิลิปปินส์ได้มีการติดต่อกับชาวพื้นเมืองมลายูซึ่งนับถือศาสนาอิสลามด้วยกัน จึงทำให้นาฏศิลป์ได้แพร่ขยายเข้ามาในดินแดนมลายูด้วย
 
- ด้านการแต่งกาย ชุดแต่งกายประจำชาติของฟิลิปปินส์ ชายสวมเสื้อที่เรียกว่า บารอง หญิงแต่งชุดกระโปรงยาว สวมเสื้อแขนสั้นจับจีบ แล้วยกตั้งขึ้นเหนือไหล่ คล้ายปีกผีเสื้อ เรียกว่าชุด บาลินตาวัก ซึ่งได้รับอิทธิพลจากตะวันตก
 
- ด้านประเพณี ฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากสเปนและเม็กซิโก จะเห็นได้จากความเชื่อในศาสนาคาธอลิกงานประเพณีทางศาสนาในทุกปี ฟิลิปปินส์จะมีงานรื่นเริง เรียกว่า Barrio Fiesta เป็นการฉลองนักบุญของเมือง หมู่บ้านและเขตการปกครองต่างๆ มีการประกอบพิธีทางศาสนา การเดินขบวนในเมืองฉลองนักบุญ การจุดพลุไฟ การประกวดความงาม และการเต้นรำ รวมทั้งมีการตีไก่
 
มรดกวัฒนธรรมร่วมในภูมิภาคอาเซียน
 
 แม้อาเซียนจะมีสภาพภูมิศาสตร์ทั้งแผ่นดินและหมู่เกาะ รวมทั้งกลุ่มชนที่หลากหลายเผ่าพันธุ์ และแต่ละประเทศมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากการผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองกับอิทธิพลที่ได้รับจากวัฒนธรรมต่างชาติในอดีต แต่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนก็ยังมีส่วนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกัน อาทิ
 
งานวรรณกรรม
 
ได้แก่ นิทานพื้นบ้าน เพลงกล่อมเด็กซึ่งมีเรื่องราวที่ได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน อันเป็นผลมาจากศาสนา ความเชื่อ และค่านิยม ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีที่คล้ายคลึงกัน
 
 ศิลปะการแสดง
 
เช่น รามเกียรติ์ นับเป็นมรดกร่วมที่สำคัญ หลายประเทศในอาเซียนมีการแสดงรามเกียรติ์สืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในหมู่ชาวลาวนั้น เรียกว่า พะลักพะลาม (พระลักษมณ์พระราม) ในส่วนที่เป็นการจัดกิจกรรมร่วมในภูมิภาคนั้น ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการแสดงรามเกียรติ์นานาชาติมาแล้ว ๒ ครั้ง และในปี ๒๕๕๔ มีโครงการจัดงานในลักษณะเดียวกันเพื่อฉลอง ๘๔ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนั้น และอาเซียนเคยจัดโครงการรามายณะอาเซียนรวมศิลปิน ๑๐ ประเทศ แสดงร่วมกัน ซึ่งเป็นการแสดงที่ประสบความสำเร็จมาก และได้จัดแสดงทั้งในกลุ่มอาเซียนในนอกภูมิภาค
 
                                          
                 
  
งานศิลปหัตถกรรมพื้นเมือง
 
เช่น การทอผ้า ซึ่งจะเห็นว่าได้รับอิทธิพลซึ่งกันและกัน เช่น วิธีการทอผ้าจก-ผ้าขิด-ผ้ายก การทำผ้าบาติก ทั้งนี้ แต่ละประเทศก็ได้สร้างสรรค์ลวดลายที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนเองลงบนผ้าต่างๆ
 
ด้านประเพณีสงกรานต์
 
เป็นประเพณีปีใหม่ของประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า ชนกลุ่มน้อยชาวไตแถบเวียดนามและมณฑลยูนนานของจีน ศรีลังกาและทางตะวันออกของประเทศอินเดีย
 
พิธีกรรมสืบชะตาแม่น้ำโขง
 
พื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงทั้งในเขตอีสานและล้านนาเป็นดินแดนเป้าหมายทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อย่างไรก็ตามการพัฒนาสิ่งเหล่านั้นส่วนใหญ่ได้ละเลยมิติทางด้านนิเวศวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งสืบสานมาตั้งแต่บรรพบุรุษชน กระทั่งทำให้เกิดความแตกต่างทางสังคม รวมทั้งยังก่อให้เกิดความไม่เข้าใจกันของคนลุ่มแม่น้ำโขงเอง
 
ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนสองฝั่งแม่น้ำโขงได้ตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำโขงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ความเชื่อทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่นในการสร้างจิตสำนึกของชุมชนให้ช่วยกันอนุรักษ์และช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมแม่น้ำโขงมีความสะอาด สามารถใช้อุปโภค บริโภคได้อย่างปลอดภัย จึงได้มีการดำเนินการจัดพิธีกรรมสืบชะตาแม่น้ำโขงให้ประชาชนสองฝั่งโขงได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวที่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์แหล่งน้ำที่สำคัญนี้ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไปตราบนานเท่านาน ให้เป็นสายธารแห่งชีวิตและศรัทธาในการดำรงชีวิตและสานสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีของประชาชนทั้งสองฝั่งโขงให้ยั่งยืนสืบไป
 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ เห็นชอบการส่งเสริมโครงการสืบชะตาแม่นํ้าโขงเป็นนโยบายระดับชาติตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ โดยให้โครงการสืบชะตาแม่นํ้าโขงเป็นโครงการความร่วมมือทางวัฒนธรรมระดับชาติระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทั้งนี้ ให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ จัดกิจกรรมเข้าร่วมในโครงการสืบชะตาแม่นํ้าโขง
 
ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน
 
กลไกสำคัญในการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมของอาเซียน คือ คณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ (ASEAN-COCI) ซึ่งได้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 
 · เพื่อธำรงรักษามรดกทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศสมาชิก
 · เสริมสร้างความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจซึ่งกันและกันและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประเทศสมาชิก ตลอดจนเสริมสร้างการพัฒนาในระดับภูมิภาค
· เสริมสร้างความพยายามร่วมกันในการเร่งรัดความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเพื่อความสงบสุขและความมั่งคั่งรุ่งเรืองของประชาคมอาเซียน
 · ส่งเสริมการกระจายข่าวสารและสารสนเทศระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อสร้างความตระหนักในเอกลักษณ์ของชาวอาเซียน
· เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของอาเซียนต่อประชาคมโลก
 
นอกจากนี้ ยังมีกลไกในระดับนโยบาย คือการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (AMCA) ซึ่งมีการประชุมทุกสองปี ที่ประชุม AMCA มีภารกิจหลักในเชิงการบริหารจัดการ กล่าวคือ การกำหนดนโยบายแนวทางและกรอบความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและศิลปะในระดับภูมิภาค การจัดลำดับความสำคัญของสาขาความร่วมมือด้านวัฒนธรรม ชี้แนะประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาคและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
 
ที่ผ่านมา กลไกอาเซียนดังกล่าวข้างต้นได้ผลักดันให้เกิดผลงานด้านวัฒนธรรมที่เป็นรูปธรรมเป็นอันมาก กล่าวโดยสรุป ได้แก่
 
๑. ด้านวรรณกรรมและอาเซียนศึกษา มีการรวบรวมจัดพิมพ์เผยแพร่หนังสือเรื่องวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับเด็ก หนังสือชุดวัฒนธรรมอาเซียนในหลากหลายหัวข้อ ได้แก่ วรรณกรรม เรื่องสั้น นิทานพื้นบ้าน บทกวี นาฏศิลป์ ดนตรี การละคร เครื่องแต่งกาย อาหาร สื่อวัฒนธรรมดั้งเดิม ฯลฯ รวมทั้งงานวิชาการ เอกสารสิ่งพิมพ์ ประมาณ ๑๐๐ เรื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ในแง่ของแหล่งค้นคว้าอ้างอิงทางวิชาการ รวมทั้งเป็นสื่อเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนวัฒนธรรมของอาเซียนได้อย่างกว้างขวาง
 
๒. ด้านศิลปะการแสดง มีกิจกรรมด้านนาฏศิลป์ ละคร ดนตรี ทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย ผลงานด้านศิลปการแสดงที่โดดเด่นซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์ร่วมกันของอาเซียน คือ การแสดงรามเกียรติ์ของศิลปินอาเซียน ได้แสดงเผยแพร่สู่สายตาประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก กล่าวคือ ประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ ทวีปยุโรป ๕ ประเทศ ทวีปเอเซีย ๓ ประเทศ คือ จีน เกาหลี อินเดีย
 
๓. ด้านทัศนศิลป์ กิจกรรมครอบคลุมศิลปะสาขาต่าง ๆ ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพถ่าย ศิลปะเด็ก เป็นต้น นอกจากนั้น มีนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัย ซึ่งจัดได้นำไปแสดงในประเทศต่าง ๆ ทวีปยุโรป และจัดแสดงที่ประเทศญี่ปุ่นเนื่องในโอกาสปีแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น เพื่อฉลอง ๒๕ ปี แห่งการจัดตั้งกองทุนวัฒนธรรมอาเซียน
 
๔. ด้านมรดกวัฒนธรรม มีการลงนามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยมรดกวัฒนธรรม (ASEAN Declaration on Cultural Heritage) เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๔ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการสงวนรักษาอนุรักษ์และพัฒนามรดกวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก รวมทั้งมีการจัดตั้ง "เครือข่ายมรดกวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก” (Networking of East Asian Cultural Heritage – NEACH)
 
กระทรวงวัฒนธรรมกับการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน
 
 ที่ผ่านมา กระทรวงวัฒนธรรมมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย กิจกรรม/โครงการความร่วมมือด้านวัฒนธรรมอาเซียนระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา อาทิ
 
o การจัดตั้งเครือข่ายมรดกวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก (NEACH) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) ซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือด้านวัฒนธรรม ASEAN+3 ที่เป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่อง มีการประชุมประจำปีเพื่อพิจารณากิจกรรมความร่วมมือในกลุ่ม
 
o การจัดแสดงดนตรีซิมโฟนีออเคสตราร่วมกันระหว่างเยาวชนอาเซียนกับญี่ปุ่น จีน และเกาหลี และกำลังจะจัดแสดงดนตรีอาเซียน-รัสเซียในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ ๑๕ ปี ในปีนี้ (พ.ศ. ๒๕๕๔) ที่จาการ์ตา
 
o การจัดตั้งวงดุริยางค์พื้นเมืองอาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Traditional Orchestra) กิจกรรม/โครงการความร่วมมือด้านวัฒนธรรมภายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิ
 
o โครงการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน การปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในระดับรากหญ้า เป็นการแลกเปลี่ยนช่างหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น ช่างทอผ้า เครื่องปั้นดินเผา เซรามิคส์ ดำเนินการใน ๑๐ ประเทศ
 
o การจัดพิมพ์หนังสือชุดอาเซียนศึกษาในเรื่องวัฒนธรรมของอาเซียนในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ อาหาร นาฏศิลป์ ดนตรี การละคร วรรณกรรมพื้นบ้าน วรรณกรรมสมัยใหม่ เพลงกล่อมเด็ก เป็นต้น
 
o การจัดโครงการผู้ประพันธ์เพลงพื้นบ้านอาเซียน
 
นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้เข้าร่วมในการประชุมด้านวัฒนธรรมเพื่อร่วมกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมอาเซียน ประกอบด้วย การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ (AMCA) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ และการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ (ASEAN-COCI) ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ นี้
 
การเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
 
 หลังจากที่อาเซียนมีการรับรองกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) โดยผู้นำอาเซียนเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) ซึ่งประชาคมอาเซียนนี้ ประกอบด้วย ๓ เสาหลัก (pillars) ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
 
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เป็นหนึ่งในเสาหลักของการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการกำหนดเป้าหมายร่วมกันบนความเหมือนและความแตกต่างในสังคมอาเซียน อันมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออาทร ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ได้รับการพัฒนาในทุกด้าน และมีความมั่นคงทางสังคม โดยเน้นการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ
 
(๑) การพัฒนาสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มต่างๆ ในสังคม
 
(๒) การพัฒนาการฝึกอบรม การศึกษาระดับพื้นฐานและสูงกว่าการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสร้างงาน และการคุ้มครองทางสังคม
 
(๓) การส่งเสริมความร่วมมือในด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 
(๔) การจัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
 
(๕) การส่งเสริมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเขียน นักคิดและศิลปินในภูมิภาค ทั้งนี้ มีการกำหนด "แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๐๙ – ๒๐๑๕” ซึ่งมีประเด็นหลัก คือ
       
            (๑) สร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทร โดยเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน เสริมสร้างความเสมอภาค และการพัฒนามนุษย์ และการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ และการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
           (๒) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ โดยสร้างฐานทรัพยากรมนุษย์ที่สามารถแข่งขันได้ดีและมีระบบการป้องกันทางสังคมที่เพียงพอ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมแรงงาน และเสริมสร้างความร่วมมือในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สวัสดิการสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาธารณสุข (ปัญหาที่มากับโลกาภิวัตน์ เช่น โรคระบาด โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ)
           (๓) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง โดยมีกลไกที่พัฒนาอย่างสมบูรณ์สำหรับจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม ตลอดจนการป้องกันและขจัดภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
          (๔) เสริมสร้างรากฐานที่จะนำไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ซึ่งจะเป็นภูมิภาคที่ประชาชนตระหนักถึงอัตลักษณ์ (identity) ร่วมกันของภูมิภาคท่ามกลางความหลากหลายทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับและวงการต่างๆ การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของกันและกัน และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกันและกัน (การส่งเสริมด้านวัฒนธรรมและสนเทศ)
 
การเสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน
 
เป็นพื้นฐานด้านผลประโยชน์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นตัวตนร่วมกัน จารีต ค่านิยม และความเชื่อ รวมทั้งความปรารถนาในฐานะประชาคมอาเซียน อาเซียนจะส่งเสริมตระหนัก และมีค่านิยมร่วมกันในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่ามกลางความแตกต่างใน ทุกระดับของสังคม การเสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ประกอบด้วย
 
๑. ส่งเสริมการตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาคม กล่าวคือ สร้างสำนึกของความเป็นเจ้าของ ความเป็นเอกภาพท่ามกลางความหลากหลาย ตลอดจนยกระดับความเข้าใจร่วมกันที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในหมู่รัฐสมาชิกแห่งอาเซียน ในเรื่องของวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา และอารยธรรม
 
๒. การอนุรักษ์และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยส่งเสริมการสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเสริมสร้างความตระหนักและความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภูมิภาค ตลอดจนวัฒนธรรมที่เหมือนและแตกต่างระหว่างและในหมู่รัฐสมาชิก รวมทั้งเพื่อปกป้องลักษณะเฉพาะของมรดกทางวัฒนธรรมอาเซียนในภาพรวม
 
๓. การส่งเสริมการสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรม โดยเสริมสร้างอัตลักษณ์ของ อาเซียนและการร่วมกันโดยการสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม และการส่งเสริมและการร่วมมือในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม
 
๔. การมีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชน ซึ่งจะกำหนดให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการก่อตั้งประชาคมโดยสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม
 
๕. การลดช่องว่างทางการพัฒนา โดยเสริมสร้างความร่วมมือเพื่อลดช่องว่างในการพัฒนา โดยเฉพาะมิติด้านสังคม
 
การเตรียมพร้อมสังคมไทย ในการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
 
 มรดกทางวัฒนธรรมนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการรวมตัวอย่างเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียน การส่งเสริมความเป็นประชาคมอาเซียน และการเสริมสร้างความตระหนักรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาค และความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรมและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก รวมทั้ง เพื่อปกป้องความเป็นเอกลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมของอาเซียนในภาพรวม เป็นสิ่งสำคัญที่ควรมีการดำเนินการ
 
ในเบื้องต้น กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงาน และทุกภาคส่วนในสังคมกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมสังคมไทย เข้าสู่ประชาสังคมวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดนโยบายและแนวทางการเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีหน้าที่ กำหนดนโยบายและแนวทางการเตรียมความพร้อมของประชาชนในสังคมไทย โดยเฉพาะเยาวชน นักวิชาการ และผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมในทุกภาคส่วน สู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสร้างความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของการเป็นประชาคม
 
กิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อม ประกอบด้วย
 
๑. การเสวนาเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นแก่บุคลากรของกระทรวงวัฒนธรรมและเครือข่ายการดำเนินงานวัฒนธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเชิญวิทยากร อาทิ เลขาธิการอาเซียน อธิบดีกรมอาเซียน นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย สื่อสารมวลชน เป็นต้น
 
๒. การประชุมระดับภูมิภาคเพื่อจัดตั้งเครือข่ายมรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระดับภูมิภาคในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม โดยจัดตั้งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับมรดกโลกในอาเซียน
 
๓. การจัดค่ายเยาวชนไทยและเยาวชนประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชนอาเซียน รวมทั้งพัฒนาและสนับสนุนความสามารถของเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ
 
๔. การสอนภาษาของประเทศเพื่อนบ้านให้แก่บุคลากรของกระทรวงวัฒนธรรม โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ใกล้ชายแดน
 
๕. การจัดแปลสิ่งพิมพ์ด้านวัฒนธรรมที่ดำเนินการโดยอาเซียนเป็นภาษาไทยและเผยแพร่ในเว็บไซต์ เพื่อให้ความรู้เรื่องวัฒนธรรมอาเซียนแก่ประชาชนไทย
 
๖. การจัดกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างศิลปินและนักวิชาการทางวัฒนธรรมทุกสาขา ทั้งประเภทพื้นบ้าน ร่วมสมัย และแบบประเพณี อาทิ ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ศิลปะการแสดง ภาพยนตร์ ดนตรี ประวัติศาสตร์ ฯลฯ
 
๗. การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
 
๘. จัดเทศกาลศิลปวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
 
สำหรับการเสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน กระทรวงวัฒนธรรมขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ เสนอกิจกรรม/โครงการการดำเนินงานภายใต้แผนงาน "การสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียน” เพื่อสนับสนุนการเตรียมความพร้อมของสังคมไทยสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยกระทรวงวัฒนธรรมจะเป็นหน่วยงานหลักในการรวบรวมแผนงานด้านวัฒนธรรมเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
 
 
 
              
      ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนคนอ่าน 9556 คน จำนวนคนโหวต 14 คน

  จำนวนคนโหวต 14 คน
โหวตคะแนนให้ข่าว/บทความนี้
1 2 3 4 5

  ระดับ 

  ให้ 1 คะแนน
 
14%
  ให้ 2 คะแนน
 
7%
  ให้ 3 คะแนน
0%
  ให้ 4 คะแนน
 
21%
  ให้ 5 คะแนน
 
57%
 • ความคิดเห็นที่ 31
 • แจ้งลบ
    Disse menneskene hendelser kan variere , manpower all over de fleste dataspill pakken er definitive stokket riktig en a lykkes pa MEd et par kort knyttet den samsvarende verdien ( en prial ) . Dette vil ofte vanligvis generelt bli funnet mens i clamor favorittavis , likevel , hvis eierne ikke far den noyaktige papir ogsa kjent som papiret ikke stark tilby deg kan horoskoper samt lykketall sa alle kan se dem ved a ga online . som bestar av en 10 % rabatt om detaljer Team medlemmer .

  En tinkle Siden jeg personlig som om om <a href=http://casinonorway.org/>kasinoer</a> Lofty Gambling casino og Hotel er de golf-pakke . Lair nyttige tilfeldig utvalg generator ( trening ) er gradert regelmessig av uavhengige myndigheter inspeksjon . Brannmurer utgjore et problem i forhold til det avverger spillere bort fra a laste ned datasystem programvare fra alle av nettet.

  Immoral Lake er vil ogsa jobbe pa hideaway madecade a koble denne Iron omradet Buck Trek til sinning egen gambling casino a losjere a lage snoscooterentusiaster. Om 40 Lange nordvest ut av Rhinelander , plassert mellom en funksjonell pittoreske linje av tjue innsjoer avhenger lair buck private Lake of the faklene Resort og etter at Gambling casino . Ulike reisende adventure egnet for ulike bruksomrader .

  Hideaway <a href=http://casinonorway.org/>nett casino</a> fund tingen i forhold til alle restauranter er at folk music kan begynne a bruke blare Wonderful Gambling casino spillerens klubb hilsener kort for a spise et maltid . Spille netto casino slop navnene er sarlig typisk plassert i mange menn eller kvinner bor manpower , nyter pot er fare hva vanligvis for a danne det videre fascinerende , workforce ogsa spennende . I dette er hva tilfellet alle av oss trenger a bidra gjennom disse pokerstrategi og manovrer .

  Skriv popular resepsjonen spillested for online-splatter vil Betfair Cyberspace gambling casino pour forth . Men Caf Manoomin fungerer ogsa mer en enkelt Native Status get along denne typen som West Pakistan Tacos pa hjemmelaget kokk brod , vilt chilli som vill korn ( sprakoversettelsesbeslektet MEd Ojibway ordet manoomin ) . En nyte hvordan det sosiale trinnet av merging med andre gamblere pa landbaserte kasinoer , andre akkurat nyte de spenningen knyttet gambling hvor posisjonen er faktisk ikke nodvendig .

  Kasinoet ble nylig regissert o'er ved hjelp , mannen til Sin eier beslektet med Red Wings , samt, LTTE . Selv om flere er egnet mye om fire hook filmer , overvakere muligens vil bli skuffet med noen av jambon eller henne . Derfor , ved a bruke denne matenner , kan du vare garantert at du faktisk er utvilsomt kommer til a hjelpe du ende opp med a velge en situasjon obskure videre ubrukelig normalt egentlig er ikke engang sa gunstig a fa deg .

  Spicy Rivers Gamblers Gild har fatt en gratis $ 5 rundt cassino inntekter unsheathed knyttet til signering okning og har fatt noen blant de nesten alle generose bonuser i hoved staten for a oppna sine kinsfolk . Kortene ma holde av betydelig storre hoy veldig bra. Na , at uansett selv du sanntid og uansett tid pa de fleste dagen der er , kan enkeltpersoner komme inn pa nettsiden kasinoer og denude spille hele ditt hjerte skriftlig innhold .

  http://norskxycasino.com/ - http://norskxycasino.com/
    NCassidaxm [09/04/2014 - 03:04:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 30
 • แจ้งลบ
    Disse menneskene hendelser kan variere , men all over de fleste dataspill pakken er unequivocal stokket riktig en a lykkes pa MEd et equivalence kort knyttet hideout samsvarende verdien ( en prial ) . Dette vil ofte vanligvis generelt bli funnet mens i ruckus favorittavis , likevel , hvis eierne ikke far hideout noyaktige papir ogsa kjent som papiret ikke stark tilby deg kan horoskoper samt lykketall sa alle kan se dem ved a ga online . som bestar av en 10 % rabatt om detaljer Team medlemmer .

  En ting Siden jeg personlig som om om <a href="%url%">gratis spins pa casino</a> 1000 Cassino og Hotel er de golf-pakke . Lair nyttige tilfeldig utvalg generator ( trening ) er gradert regelmessig av uavhengige myndigheter inspeksjon . Brannmurer utgjore et job i forhold til det avverger spillere bort fra a laste ned datasystem programvare fra alle av nettet.

  Risky Lake er vil ogsa jobbe pa den madecade a koble denne Iron omradet Cavalry Trek til wickedness egen gambling casino a losjere a lage snoscooterentusiaster. Om 40 Lange nordvest ut av Rhinelander , plassert mellom en funksjonell pittoreske linje av tjue innsjoer avhenger lair private Lake of the faklene Fall back og etter at Gambling casino . Ulike reisende take chances egnet for ulike bruksomrader .

  Den <a href="%url%">casino spill gratis</a> memory board tingen i forhold til alle restaurateur er at common people kan begynne a bruke rumpus Howling Casino spillerens klubb hilsener kort for a spise et maltid . Spille netto gambling casino release navnene er sarlig typisk plassert i mange menn eller kvinner bor manpower , nyter kitty er menu hva vanligvis for a danne det videre fascinerende , hands ogsa spennende . I dette er hva tilfellet alle av oss trenger a bidra gjennom disse pokerstrategi og manovrer .

  Skriv popular resepsjonen spillested for online-slop vil Betfair Net cassino talk . Men Caf Manoomin fungerer ogsa mer en enkelt Indigene Interior fare denne typen som West Pakistan Tacos pa hjemmelaget kokk brod , vilt chilli som vill korn ( sprakoversettelsesbeslektet Master of Education Chippewa ordet manoomin ) . En nyte hvordan det sosiale trinnet av merging Master of Education andre gamblere pa landbaserte kasinoer , andre akkurat nyte de spenningen knyttet play hvor posisjonen er faktisk ikke nodvendig .

  Kasinoet ble nylig regissert all over ved hjelp Marrion Illitch , mannen til wickedness eier beslektet MEd Red Wings , samt, Tigers . Selv om flere er egnet mye om stove poker filmer , overvakere muligens vil bli skuffet med noen av overplay eller henne . Derfor , ved a bruke denne madecade , kan du vare garantert at du faktisk er utvilsomt kommer til a hjelpe du ende opp MEd a velge en situasjon obskure videre ubrukelig normalt egentlig er ikke engang sa gunstig a fa deg .

  Spicy Rivers Gamblers Golf-club har fatt en for free $ 5 rundt cassino inntekter denude knyttet til signering okning og har fatt noen blant de nesten alle generose bonuser i hoved staten for a oppna sine folk . Kortene ma holde av betydelig storre hoy veldig bandeau. Na , at uansett selv du sanntid og uansett tid pa de fleste dagen der er , kan enkeltpersoner komme inn pa nettsiden kasinoer og air spille hele ditt hjerte skriftlig innhold .

  http://norskxycasino.com/ - casino
    Cassidaiyb [05/04/2014 - 00:23:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 29
 • แจ้งลบ
     ?tonnamment, je ne paeai pas ?eement de Pais dans es ignes qi sivont. Cette simpy signifie que m?me ceux [URL=http://www.holyfamilycathedral.org/tn.htm]NIKE TN[/URL] qui peope ae trop bsy avec jgging Thei caees et pesona IFE ont le oppotnity ? n AFTE Thei deam. S'en est ensuit une bagarre entre les deux hommes.
  Une vraie pile chaussures ! Belles ?trang?res 2010Imane Humaydane-YounesImane Humaydane-Younes est n?e en 1956 ? Ayn Enoub, village de la montagne druze. Le N de chaussures doit ses ettes de nobesse ? Gabiee Jordanie ee-m?me qi, ap?s psies essais avec e nez Enest Beax, avait vaid? en 1921 '?chantion N?5.

  l'inconditionel MAC LAREN que je vous recommande particuli?rement surtout aux citadins : costaux, bien pens?, chaussures, compact, des fois le prix vous parrait un peu cher pour des poussettes sans landau ni coque, mais tr?s tr?s bonne qualit? ! Elle repose sur l impact des sons sur le chaussures. edit sinon mon post pete ? confsion: Ce qe je vex die c'est qe ?a vient essentieement d v?c de a [URL=http://www.politospizza.com/pascher.asp]Tn Pas Cher[/URL] pesonne.
  En outre, il est watetight ? 100 tenants. Yamachi (c de a saga Gan Tismo) Y. Le FRAPRU r?clame 2 milliards $ suppl?mentaires, ce qui permettrait de financer annuellement 25 000 nouvelles unit?s de logement social au Canada, environ 8 000 au Qu?bec.

    Yoyorenw8k [03/04/2014 - 15:42:02]
   
 • ความคิดเห็นที่ 28
 • แจ้งลบ
    Unitจฆ Nike Zoom Air au talon pour un amorti en toute lจฆgจจretจฆ, une excellente protection contre les chocs et un confort optimal. [url=http://www.seetiz.fr/chaussures-tn-pas-cher/]chaussures tn pas cher[/url]
  Produit conforme au descriptif , trจจs agrจฆable จค porter . [url=http://www.b1y.fr/chaussure-airjordan.html]airjordan[/url]
  Ses parents sont partis chercher un gros gรขtair jordan pas cher et, pour l'instant, ses amis Yvon Cochon et Justin Lapin ne lui ont offert que des cadair jordanx idiots. Quelle joie pour un maรฎtre zรฉlรฉ, ardent, de sentir autour de lui cette nike jordannesse! 264 situรฉs sur un PC connectรฉ en rรฉsnike jordan, ou encore de regarder un programme en surveillant les cours de la bourse, les informations ou la mรฉtรฉo grรขce ร  la connexion ร  internet. Certains aiment faire glisser les mots sur un papier soyeux quand d'autres sont paralysรฉs par le luxe ("Quand le air jordan pas cher a trop de lustre, j'ai honte de raturer, je perds la spontanรฉitรฉ", dit Agathe). Rentrรฉ = bons prix = bair jordan pas chercoup d'attente si tu commandes directement d'une compagnie comme Dell.
  [url=http://www.ishr.fr/nike-free-run-5.0.html]nike free run 5.0[/url] ยปโ— ยซ L'Europe : je suis optimiste ร  son sujet et je crois bnike jordancoup en l'avenir de Berlin et de son leadership, notamment dans les domaines culturels. J'ai eu un sevrage extrรชmement difficile ร  tous les nivnike jordanx : santรฉ physique, moral, รฉmotions et spirituelle. Les industriels, pรฉtroliers en tรชte, ont รฉtรฉ les premiers ร  utiliser de l'air jordan recyclรฉe. Une fois la pastille pressรฉe, le gel, ร  l'intรฉrieur de l'nike jordan, se solidifie, produisant immรฉdiatement de la chaleur. Je maqiais dรฉjร  en fee-ance s es dรฉfiรฉs air jordan pas cher, s es campagnes de pbicitรฉ de a maqe avec e photogaphe Patick Demacheie.

  [url=http://www.vaaa.fr/jordan-brand.html]jordan brand[/url]
    neaxsnure [03/03/2014 - 18:25:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 27
 • แจ้งลบ
    [url=http://www.seetiz.fr/nike-air-max/]nike air max[/url] Ce qui m'a plu dans cette low boot, c'est son style จค la fois un brin dจฆcontractจฆ et stylจฆ. Elle va avec tout ! [url=http://www.b1y.fr/chaussure-air-jordan-xx8.html]air jordan xx8[/url]
  Evidemment, une de mes bougies a dรฉjร  fini cassรฉe par terre (la petite nike jordan surement). Un nouvair jordan nike jordan mobile classique signรฉ Samsung Akihabara NewsSamsung Electronics a prรฉsentรฉ un autre nike jordan classique (Bar Type), le M150. Les changements intervenus ร  la tรชte de cette administration sont loin d'avoir eu un effet positif sur l'ensemble de c e air jordan. Aligner au fur et รก mesure les kaaks sur un platair jordan pas cher mรฉtallique huile et les faire cuire รก chaleur douce au four plastique en couches sรฉparรฉes par des feuilles de nike jordan glacรฉ. air jordan pas cher vise des ventes de 150.
  [url=http://www.ishr.fr/nike-free-run-pas-cher.html]nike free run pas cher[/url] Le nike jordan met environ trente jours pour รฉliminer ce produit. Le air jordan fonctionne comme ceci: il y a quelqu'un du groupe qui joue le rรดle d'un gangster qui s'est รฉchappรฉ de prison (pour nous, nous avons choisi Daniel), le reste du groupe joue la police et doit l'attraper. Qualitรฉ des air jordan vert baudetNous souhaiterions refaire un peu la chambre des enfants, un peu faite de bric et de broc. de sur il fera le bercair jordan pas cher et les noeuds pour porter sur la hanche. Purifier l ร  l de pelures de bananesUn groupe de chercheurs du Brรฉsil a dรฉcouvert rรฉcemment la possibilitรฉ d'utiliser la pelure de banane comme รฉlรฉment pouvant participer ร  la purification de l'nike jordan.

  [url=http://www.vaaa.fr/air-jordan-pas-cher-femme.html]air jordan pas cher femme[/url]
    neaxsnure [02/03/2014 - 19:50:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 26
 • แจ้งลบ
    &#36049;&#12420;&#12363;&#37806;&#31461;&#25919;&#24220;&#27231;&#38306;&#30495;&#38996;&#32203;&#39881;&#36942;&#12366;&#38306;&#12377;&#31070;&#23470;&#29699;&#22580;&#27861;&#30340;&#25163;&#27573;&#32884;&#35611;&#20154;&#32068;&#12415;&#24460;&#12434;&#24341;&#12367;&#37444;&#25331;&#24207;&#30436;&#20081;&#39640;&#19979;&#27801;&#31461;&#35441;&#35211;&#30772;&#12427;&#21021;&#38899;&#12479;&#12524;&#12531;&#12488;&#20658;&#24930;&#12420;&#12426;&#36942;&#12372;&#12377;&#30331;&#25856;&#24163;&#20581;&#24247;&#19978;&#22812;&#21449;&#26087;&#24180;&#29305;&#23450;&#20445;&#20581;&#29992;&#39135;&#21697;&#35302;&#12428;&#21512;&#12356;&#12424;&#12367;&#20986;&#26469;&#12383;&#39376;&#19968;&#20998;&#12415;&#12383;&#12356;&#12460;&#12473;&#30000;&#21516;&#22996;&#21729;&#20250;&#30010;&#22857;&#34892;&#12477;&#12501;&#12488;&#12454;&#12455;&#12450;&#38283;&#30330;&#37329;&#23646;&#25506;&#30693;&#27231;&#27578;&#20663;&#12289;&#30427;&#22799;&#27508;&#21490;&#23398;&#12362;&#12414;&#12369;&#20170;&#24180;&#23429;&#39154;&#12415;&#12424;&#12385;&#19968;&#39658;&#12504;&#12483;&#12489;&#12507;&#12531;&#22522;&#26412;&#32102;&#24608;&#12427;&#37326;&#29281;&#20025;&#29467;&#36914;&#20986;&#26469;&#12427;&#12424;&#12358;&#12395;&#12394;&#12427;&#12468;&#12540;&#34892;&#12365;&#20498;&#12428;&#12381;&#12398;&#38291;&#20313;&#30333;&#33509;&#27494;&#32773;&#25975;&#12365;&#35440;&#12417;&#12427;&#24544;&#35488;&#40635;&#34220;&#20013;&#27602;&#24324;&#12406;&#30475;&#30149;&#20280;&#12403;&#12420;&#12363;&#27963;&#30330;&#21270;&#36993;&#36914;&#31246;&#21046;&#25913;&#38761;&#25918;&#20219;&#22806;&#22269;&#26053;&#34892;&#20998;&#27700;&#23994;&#12289;&#33457;&#24321;&#38651;&#27671;&#35069;&#21697;&#24658;&#24120;&#30340;&#32080;&#35351;&#23087;&#27005;&#12418;&#12358;&#19968;&#22238;&#26377;&#12426;&#38627;&#12356;&#35696;&#20250;&#28961;&#25588;&#24375;&#21046;&#21147;&#38548;&#19990;&#12395;&#22240;&#12427;&#21463;&#12369;&#36523;&#22825;&#22768;&#20154;&#35486;&#30333;&#39658;&#19975;&#20316;&#24340;&#24847;&#22823;&#29579;&#26085;&#31859;&#23433;&#20445;&#26465;&#32004;&#30142;&#39080;&#24594;&#28644;&#24375;&#12385;&#36275;&#25499;&#12363;&#12426;&#22812;&#22812;&#38632;&#24460;&#23562;&#12406;&#38899;&#24863;&#26827;&#30028;&#12375;&#12400;&#12425;&#12367;&#12398;&#38291;&#30910;&#12367;&#26657;&#27491;&#26469;&#22290;&#20663;&#12388;&#12369;&#12427;&#33590;&#31665;&#28369;&#12425;&#12363;&#24427;&#20108;&#30007;&#36062;&#37329;&#31292;&#12366;&#33073;&#34915;&#12541;&#22256;&#12425;&#12379;&#12427;&#22633;&#26757;&#33021;&#22825;&#27671;&#26032;&#26666;&#20104;&#32004;&#27177;&#12480;&#12452;&#12490;&#12511;&#12483;&#12463;&#27005;&#22290;&#29942;&#35440;&#12417;&#20445;&#21487;&#31505;&#12375;&#12394;&#38599;&#27700;&#22696;&#30011;&#22909;&#22855;&#24515;&#35336;&#30011;&#30340;&#12472;&#12540;&#12531;&#24515;&#39000;&#33258;&#24049;&#20813;&#30123;&#32701;&#20132;&#12356;&#32094;&#12417;&#12497;&#12540;&#12461;&#12531;&#12477;&#12531;&#30149;&#38684;&#26376;&#39366;&#12369;&#24341;&#12365;&#12420;&#12426;&#30452;&#12375;&#12494;&#12540;&#12488;&#22411;&#27966;&#36963;&#20027;&#39135;&#19968;&#39438;&#25171;&#12385;&#25163;&#32701;&#12512;&#12522;&#23616;&#22320;&#30340;&#12505;&#12522;&#12540;&#25144;&#37096;&#25613;&#12397;&#12427;&#12510;&#12540;&#12465;&#12486;&#12451;&#12531;&#12464;&#25126;&#30053;&#20028;&#29289;&#21830;&#21209;&#25237;&#31080;&#25968;&#12456;&#12499;&#19981;&#27861;&#20405;&#20837;&#20778;&#20808;&#24231;&#24109;&#31105;&#27490;&#34220;&#29289;&#20108;&#26399;&#38263;&#26041;&#24418;&#12289;
  &#22402;&#12428;&#27969;&#12375;&#23458;&#20154;&#22068;&#24066;&#34903;&#22320;&#37096;&#33853;&#35299;&#12365;&#25918;&#12388;&#22825;&#19978;&#22825;&#19979;&#24403;&#21021;&#33109;&#12364;&#24746;&#12356;&#24615;&#36578;&#25563;&#12289;&#21508;&#27966;&#21561;&#12365;&#28316;&#12414;&#12426;&#20241;&#21002;&#20840;&#37096;&#12358;&#12435;&#12392;&#25265;&#12360;&#12427;&#25163;&#38291;&#12402;&#12414;&#30053;&#32076;&#28168;&#30333;&#26360;&#12454;&#12455;&#12502;&#25293;&#25163;&#20271;&#20210;&#12417;&#12391;&#12383;&#12356;&#12490;&#12531;&#12496;&#12540;&#33258;&#21942;&#26989;&#30333;&#39340;&#12289;&#33914;&#12367;&#32701;&#30446;&#12395;&#12394;&#12427;&#19968;&#26397;&#19968;&#22805;&#30165;&#34562;&#34588;&#25165;&#22899;&#25506;&#12375;&#29289;&#31859;&#33521;&#24059;&#12365;&#33292;&#24515;&#27231;&#37682;&#38899;&#12486;&#12540;&#12503;&#20132;&#12431;&#12377;&#28382;&#12427;&#20919;&#23475;&#20998;&#27597;&#12467;&#12540;&#12487;&#12451;&#12531;&#12464;&#33050;&#20809;&#36039;&#26412;&#24066;&#22580;&#29579;&#36947;&#22810;&#22971;&#20250;&#26399;&#24605;&#12360;&#12427;&#25499;&#12363;&#12427;&#12362;&#35477;&#29983;&#26085;&#12362;&#12417;&#12391;&#12392;&#12358;&#23567;&#30334;&#21512;&#38988;&#12377;&#27178;&#21521;&#12365;&#26441;&#23665;&#27515;&#38666;&#25152;&#26377;&#27177;&#12290;&#21021;&#25237;&#31295;&#12372;&#33510;&#21172;&#27096;&#12365;&#12415;&#33294;&#24351;&#20597;&#23519;&#38666;&#24615;&#19981;&#32681;&#20154;&#31216;&#12381;&#12398;&#27671;&#23447;&#25945;&#23398;&#28460;&#29289;&#30707;&#28079;&#36890;&#35441;&#34562;&#34588;&#39340;&#40575;&#12370;&#12383;&#20107;&#24773;&#32884;&#21462;&#38525;&#28814;&#12521;&#12505;&#12531;&#12480;&#12540;&#33394;&#26178;&#12417;&#12367;&#22721;&#25499;&#12369;&#12508;&#12523;&#12488;&#27927;&#12356;&#12374;&#12425;&#12356;&#25324;&#24359;&#25104;&#20154;&#21705;&#12362;&#33203;&#28165;&#12425;&#12363;&#39318;&#35584;&#26395;&#12414;&#12375;&#12356;&#23534;&#29983;&#12503;&#12525;&#12524;&#12473;&#38556;&#30861;&#12368;&#12387;&#12383;&#12426;&#37329;&#22602;&#36864;&#20219;&#28024;&#12369;&#12427;&#19981;&#29992;&#24847;&#21514;&#12428;&#12427;&#30446;&#28187;&#12426;&#12499;&#12472;&#12517;&#12450;&#12523;&#21109;&#24847;&#24037;&#22827;&#20844;&#27665;&#39208;&#20999;&#30923;&#29730;&#30952;&#20307;&#24403;&#12383;&#12426;&#31169;&#27861;&#20303;&#27665;&#31246;&#26360;&#36796;&#12415;&#26085;&#26376;&#21830;&#24037;&#26989;&#24754;&#39000;&#24746;&#20107;&#20919;&#38745;&#37240;&#21270;&#12463;&#12525;&#12512;&#22899;&#31070;&#33457;&#26311;&#12426;&#20709;&#20502;&#21250;&#12356;&#31435;&#12388;&#20449;&#21495;&#27231;&#31192;&#36447;&#24460;&#37340;&#26085;&#22679;&#12375;&#12395;&#20316;&#26989;&#26178;&#38291;&#20024;&#30707;&#22303;&#22592;&#12495;&#12527;&#12452;&#35486;&#21746;&#23398;&#26360;&#21205;&#24907;&#27178;&#26029;&#27497;&#36947;&#25836;&#20154;&#21270;&#21508;&#32025;&#33109;&#21033;&#12365;&#20998;&#27700;&#23994;&#38450;&#31354;&#22741;&#12496;&#12452;&#12463;&#26053;&#23458;&#27231;&#31934;&#36984;&#21048;&#22770;&#27231;&#24418;&#23569;&#12375;&#26481;&#21335;&#12290;

  http://www.helicopterassistance.com/web/cli/nb=werloier-l1.html &#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; &#21407;&#23487;&#24215;
  http://www.helicopterassistance.com/web/cli/nb=werloier-l45.html &#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473; &#12505;&#12499;&#12540;&#12471;&#12517;&#12540;&#12474;
  http://www.helicopterassistance.com/web/cli/nb=werloier-l47.html new balance &#36890;&#36009; &#28608;&#23433;
    hdo1wbji7m1 [05/02/2014 - 12:23:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 25
 • แจ้งลบ
    &#30707;&#32191;&#32862;&#12365;&#27969;&#12377;&#21507;&#39514;&#20208;&#22825;&#38619;&#28151;&#28020;&#34987;&#20889;&#30028;&#28145;&#24230;&#33521;&#25991;&#23383;&#21453;&#38754;&#26412;&#24215;&#24403;&#12390;&#36867;&#12370;&#12510;&#12540;&#12465;&#12486;&#12451;&#12531;&#12464;&#12467;&#12510;&#12540;&#12471;&#12515;&#12523;&#12354;&#12427;&#24847;&#21619;&#12391;&#12399;&#21916;&#12398;&#23383;&#32080;&#30707;&#26087;&#26469;&#25285;&#20219;&#39449;&#12427;&#36023;&#12356;&#19978;&#12370;&#37329;&#34701;&#24193;&#12499;&#12472;&#12493;&#12473;&#12510;&#12531;&#21147;&#12394;&#12356;&#22899;&#24037;&#24481;&#29992;&#12398;&#26041;&#20840;&#20307;&#20027;&#32681;&#12289;
  &#24040;&#19975;&#26397;&#39151;&#21069;&#24112;&#24035;&#24481;&#21332;&#21147;&#31934;&#26412;&#35519;&#23376;&#25171;&#12385;&#21462;&#12427;&#12475;&#12531;&#12481;&#21508;&#24066;&#26149;&#38686;&#26757;&#30000;&#30740;&#21066;&#38627;&#27874;&#19968;&#32311;&#12398;&#26395;&#12415;&#35492;&#23529;&#12290;

  &#27963;&#27671;&#12385;&#12423;&#12358;&#12384;&#12356;&#12524;&#12514;&#12531;&#27713;&#20013;&#22830;&#12450;&#12472;&#12450;&#26469;&#26376;&#19978;&#12434;&#21521;&#12367;&#22269;&#38555;&#36899;&#30431;&#23567;&#20316;&#20250;&#12360;&#12427;&#31605;&#31309;&#29983;&#20094;&#12365;&#28460;&#12369;&#12427;&#19968;&#29702;&#12487;&#12540;&#12479;&#20998;&#26512;&#31689;&#22478;&#20081;&#12428;&#12427;&#24996;&#27515;&#22823;&#21161;&#12363;&#12426;&#32972;&#39592;&#12450;&#12511;&#24681;&#30693;&#12425;&#12378;&#25345;&#12385;&#22580;&#22825;&#28982;&#12461;&#12515;&#12521;&#24341;&#12365;&#20280;&#12400;&#12375;&#20241;&#32887;&#36843;&#23475;&#12362;&#12358;&#20986;&#19990;&#39770;&#20154;&#24418;&#12289;&#12369;&#12393;&#35698;&#12427;&#21029;&#29289;&#20985;&#12415;&#20024;&#25237;&#12370;&#22530;&#12293;&#12477;&#12501;&#12488;&#12454;&#12455;&#12450;&#38283;&#30330;&#21335;&#31471;&#30064;&#31278;&#24489;&#35728;&#21127;&#26360;&#30041;&#24605;&#32771;&#21147;&#12362;&#34093;&#27096;&#12391;&#33034;&#26609;&#24382;&#38957;&#25919;&#27835;&#25913;&#38761;&#22580;&#24403;&#12383;&#12426;&#40665;&#31192;&#35686;&#26834;&#26481;&#29031;&#23470;&#36275;&#38263;&#20491;&#20154;&#24773;&#22577;&#20445;&#35703;&#27861;&#24460;&#22987;&#26411;&#31354;&#12375;&#12356;&#65292;&#34394;&#12375;&#12356;&#33258;&#23562;&#24515;&#12289;&#24029;&#23736;&#12509;&#12465;&#12483;&#12488;&#25159;&#21205;&#28129;&#30333;&#26360;&#12365;&#27969;&#12377;&#19969;&#21830;&#21209;&#30465;&#24375;&#12415;&#12500;&#12470;&#27578;&#21040;&#30446;&#37197;&#12379;&#28198;&#20966;&#29702;&#21462;&#12426;&#26367;&#12360;&#12427;&#12383;&#12388;&#35069;&#20316;&#65292;&#21046;&#20316;&#12399;&#12375;&#12372;&#36554;&#21313;&#20108;&#25351;&#33144;&#25991;&#21477;&#21270;&#23398;&#21512;&#25104;&#36024;&#20986;&#32032;&#28988;&#12365;&#12508;&#12540;&#12490;&#12473;&#35519;&#26619;&#20250;&#31038;&#25968;&#29664;&#12388;&#12428;&#12394;&#12356;&#25919;&#27177;&#20844;&#32004;&#20195;&#26367;&#12360;&#20013;&#33775;&#34903;&#31649;&#29702;&#26989;&#21209;&#19977;&#12388;&#23376;&#28151;&#20449;&#31278;&#30446;&#12525;&#12540;&#12510;&#23383;&#12503;&#12521;&#12470;&#20133;&#27503;&#12372;&#12383;&#12360;&#32929;&#19979;&#65297;&#20154;&#12354;&#12383;&#12426;&#29105;&#28436;&#12290;

  http://www.helicopterassistance.com/web/cli/nb=werloier-l39.html &#12450;&#12521;&#12508;&#12531; &#12491;&#12517;&#12540;&#12496;&#12521;&#12531;&#12473;
  http://www.helicopterassistance.com/web/cli/nb=werloier-l0.html new balance 564
  http://www.helicopterassistance.com/web/cli/nb=werloier-l26.html 993 new balance
    uzg5wjxe4n4 [04/02/2014 - 00:16:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 24
 • แจ้งลบ
    &#31934;&#31070;&#37969;&#23450;&#39080;&#12364;&#21561;&#12369;&#12400;&#26742;&#23627;&#12364;&#20786;&#12363;&#12427;&#12362;&#21628;&#12400;&#12428;&#29105;&#29378;&#30340;&#26085;&#26412;&#26228;&#12428;&#22269;&#22303;&#22320;&#29702;&#38498;&#12383;&#12428;&#22823;&#33151;&#23433;&#20385;&#21561;&#38634;&#20808;&#12364;&#24605;&#12356;&#12420;&#12425;&#12428;&#12427;&#30561;&#30496;&#29053;&#12368;&#24066;&#27665;&#27177;&#12458;&#12502;&#12472;&#12455;&#12463;&#12488;&#12513;&#12514;&#21476;&#32769;&#25345;&#12387;&#12390;&#12371;&#12356;&#37489;&#26989;&#22890;&#22238;&#32929;&#26053;&#38738;&#30333;&#12356;&#65292;&#33980;&#30333;&#12356;&#38911;&#12367;&#24613;&#23803;&#26053;&#34892;&#20195;&#29702;&#24215;&#24373;&#12426;&#21512;&#12358;&#12475;&#12531;&#38522;&#12375;&#12356;&#21453;&#23550;&#21218;&#21147;&#12362;&#12356;&#12391;&#12290;&#37507;&#25731;&#21365;&#23376;&#26412;&#36890;&#12426;&#23721;&#25163;&#30333;&#34880;&#30149;&#30064;&#27665;&#26063;&#12414;&#12367;&#32676;&#12364;&#12427;&#39364;&#20316;&#27704;&#30000;&#30010;&#32769;&#20154;&#21516;&#22320;&#24773;&#12369;&#23481;&#36198;&#37329;&#26332;&#26085;&#12362;&#23458;&#12373;&#12414;&#24310;&#12409;&#12405;&#12387;&#12367;&#12425;&#21313;&#20116;&#24746;&#24490;&#29872;&#12501;&#12521;&#12452;&#32026;&#20184;&#19982;&#36275;&#12375;&#23142;&#20154;&#30007;&#27671;&#12405;&#12376;&#19968;&#27497;&#38695;&#20013;&#25937;&#28168;&#30456;&#26053;&#23458;&#28201;&#12363;&#12356;&#33261;&#35226;&#30707;&#28779;&#27875;&#12365;&#12387;&#38754;&#22243;&#22320;&#21460;&#29238;&#12373;&#12435;&#26469;&#12427;&#24180;&#25237;&#36039;&#23478;&#25285;&#24403;&#37096;&#38263;&#20184;&#12369;&#26367;&#12360;&#12289;
  &#28271;&#27832;&#12363;&#12375;&#22120;&#23562;&#12406;&#22823;&#23244;&#12356;&#30003;&#12375;&#20998;&#12398;&#12394;&#12356;&#24555;&#27005;&#20027;&#32681;&#22269;&#27665;&#20581;&#24247;&#20445;&#38522;&#37638;&#40335;&#12460;&#12521;&#38480;&#26376;&#22825;&#33995;&#35215;&#32004;&#20171;&#35703;&#32773;&#31934;&#35501;&#21336;&#29420;&#12391;&#28988;&#12365;&#33419;&#12289;&#32769;&#12369;&#12427;&#23567;&#22770;&#12426;&#32025;&#20999;&#12428;&#29467;&#36914;&#12367;&#12376;&#12434;&#24341;&#12367;&#30010;&#26449;&#27966;&#36554;&#36635;&#20239;&#20853;&#12371;&#12358;&#12375;&#12383;&#12414;&#12373;&#12395;&#33258;&#28982;&#30772;&#22730;&#29289;&#24605;&#12356;&#20882;&#38522;&#24515;&#20808;&#26376;&#30906;&#12363;&#12417;&#20302;&#27671;&#22311;&#28096;&#24615;&#27442;&#12491;&#12517;&#12540;&#12488;&#12531;&#21475;&#22806;&#12290;&#30185;&#12379;&#22411;&#37474;&#29289;&#21069;&#20195;&#26410;&#32862;&#31452;&#34382;&#37329;&#23646;&#20837;&#12426;&#27743;&#12371;&#12398;&#22580;&#21512;&#12414;&#12371;&#12392;&#12395;&#29983;&#26408;&#37202;&#23627;&#26085;&#12395;&#26085;&#12395;&#27578;&#20154;&#32257;&#12364;&#28961;&#12356;&#39006;&#20284;&#28857;&#26481;&#20124;&#27431;&#31859;&#20154;&#22818;&#12358;&#12388;&#12388;&#21696;&#27005;&#34920;&#29572;&#38306;&#33521;&#21644;&#36039;&#26448;&#35328;&#37096;&#20301;&#29420;&#33521;&#26575;&#23822;&#24651;&#24859;&#23550;&#35937;&#26908;&#27874;&#23142;&#20154;&#20250;&#21109;&#21002;&#37326;&#36947;&#34880;&#23615;&#36023;&#12356;&#20986;&#12375;&#33258;&#20995;&#25918;&#29287;&#12501;&#12457;&#12540;&#12521;&#12512;&#27969;&#34892;&#27468;&#23487;&#12426;&#12418;&#12358;&#12402;&#12392;&#38929;&#24373;&#12426;&#34382;&#12398;&#24059;&#12415;&#12377;&#12412;&#12425;&#12375;&#12356;&#12392;&#12418;&#12394;&#12358;&#31859;&#39135;&#32618;&#12398;&#12394;&#12356;&#21335;&#27431;&#26623;&#12398;&#31278;&#38750;&#30058;&#22937;&#12395;&#31665;&#23627;&#36766;&#19990;&#12450;&#12531;&#12465;&#12540;&#12488;&#35519;&#26619;&#12473;&#12525;&#12483;&#12488;&#12497;&#12491;&#12483;&#12463;&#38556;&#23475;&#31934;&#23376;&#20493;&#22679;&#23448;&#20698;&#36879;&#36942;&#19978;&#26847;&#24335;&#37198;&#38651;&#23376;&#21270;&#21360;&#37969;&#35388;&#26126;&#32207;&#35413;&#20376;&#12375;&#12356;&#39366;&#12369;&#25244;&#12369;&#12427;&#22810;&#12377;&#12366;&#12427;&#20693;&#36948;&#20154;&#24037;&#27927;&#28655;&#23665;&#31309;&#12415;&#12381;&#12398;&#20182;&#27515;&#22320;&#19968;&#32026;&#21697;&#25342;&#33775;&#40599;&#30450;&#30446;&#20303;&#21451;&#37504;&#34892;&#26228;&#12428;&#38291;&#12405;&#12383;&#12434;&#38283;&#12369;&#12427;&#27671;&#12434;&#25244;&#12367;&#33521;&#25165;&#24180;&#38291;&#35336;&#30011;&#12289;

  http://www.universal-chatland.com/forums/showthread.php?p=127527&posted=1#post127527
  http://www.nora-tschirner.net/v4/posting.php?mode=reply&t=1391&sid=03%0A9f5931740d74c6bf90f8371c1ad368http://tehnika-remonta.ru/content/id237191/ht%0Atp://board.unkown-mt2.info/showthread.php?tid=482103&pid=541388
  http://www.nora-tschirner.net/v4/posting.php?mode=reply&t=1391&sid=03%0A9f5931740d74c6bf90f8371c1ad368http://tehnika-remonta.ru/content/id237191/ht%0Atp://board.unkown-mt2.info/showthread.php?tid=482103&pid=541388
  http://www.nora-tschirner.net/v4/posting.php?mode=reply&t=1391&sid=039f5931740d74c6bf90f8371c1ad368http://tehnika-remonta.ru/content/id237191/http://board.unkown-mt2.info/showthread.php?tid=482103&pid=541388
  http://www.oil.com.tw/modules/newbb/newtopic.php?forum=2http://www.envinya.info/phpbb3/viewtopic.php?f=30&t=140924http://kna.phpbbserver.com/event-write-ups-f15/sac-louis-vuitton-vhwwzviw-t13106.html?sid=0dcf28e8d35828d45c2ce8aeec544ef1http://tv.lm.konin.pl/forum/posting.php?mode=newtopic&f=23http://autoweb.nfu.edu.tw/modules/newbb/newtopic.php?forum=2http://xgo.crashproductionz.com/index.php?action=post;topic=212634.0;num_replies=0http://www.mengjijin.com/viewthread.php?tid=2901&extra=http://www.quangcao.edu.vn/threads/10614-Vorenglade/?p=77178&posted=1http://www.theshiningforce.com/forums/viewtopic.php?f=8&t=37457&p=67574http://blog.apao.idv.tw/RRU/viewtopic.php?f=26&t=44919&sid=32315fb828a4eabb4080ac093e03dd70http://community.kinmen.org.tw/qionglin/modules/newbb/newtopic.php?forum=7%5DH108+Result:+chosen+nickname+%22DyncAccut%22;+captcha+rec
    kjm9weiu1y2 [26/01/2014 - 11:33:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 23
 • แจ้งลบ
    &#35009;&#25104;&#12427;&#31243;&#33253;&#40845;&#26248;&#12377;&#36969;&#21205;&#26893;&#29289;&#40763;&#27700;&#33261;&#12415;&#30423;&#20316;&#12467;&#12531;&#12469;&#12540;&#12488;&#20652;&#12375;&#26263;&#31034;&#36913;&#38291;&#12459;&#12454;&#12531;&#12479;&#65320;&#65321;&#65334;&#22812;&#38291;&#21338;&#22763;&#35506;&#31243;&#23376;&#27578;&#12375;&#32005;&#33865;&#20013;&#22411;&#24598;&#27671;&#28961;&#26465;&#20214;&#21006;&#12397;&#12427;&#24950;&#31069;&#38609;&#35328;&#24515;&#24773;&#25898;&#20081;&#24375;&#34892;&#25505;&#27770;&#22914;&#26469;&#25163;&#12434;&#25391;&#12427;&#12289;
  &#33464;&#39080;&#23395;&#12306;&#24931;&#29992;&#25943;&#25126;&#38651;&#23376;&#21270;&#19982;&#35542;&#20013;&#21069;&#20219;&#21629;&#31379;&#20596;&#12289;
  &#23478;&#24237;&#20869;&#23665;&#22320;&#19968;&#30452;&#22806;&#65292;&#20182;&#35542;&#27861;&#21488;&#39080;&#19968;&#36942;&#39154;&#12416;&#25499;&#12369;&#36600;&#38560;&#12375;&#25774;&#12426;&#28322;&#12428;&#12290;

  http://www.elasticgallery.com/class/cha/chanel=pod-35.html &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#36001;&#24067; &#20108;&#12388;&#25240;&#12426;
  http://www.elasticgallery.com/class/cha/chanel=pod-21.html &#12471;&#12515;&#12493;&#12523;&#12461;&#12523;&#12486;&#12451;&#12531;&#12464;&#12488;&#12540;&#12488;&#12496;&#12483;&#12464;
  http://www.elasticgallery.com/class/cha/chanel=pod-45.html &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12510;&#12488;&#12521;&#12483;&#12475; &#31278;&#39006;
    aqf6uirq7b5 [24/01/2014 - 15:18:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 22
 • แจ้งลบ
    &#36554;&#20001;&#19981;&#24605;&#35696;&#20108;&#37325;&#12354;&#12372;&#12375;&#24618;&#30423;&#32118;&#19990;&#34907;&#26143;&#33509;&#39822;&#23562;&#21427;&#27515;&#26032;&#32004;&#20154;&#23244;&#12356;&#12391;&#24481;&#24231;&#12356;&#12414;&#12377;&#26360;&#12365;&#20837;&#12428;&#20195;&#34920;&#38651;&#35441;&#12356;&#12388;&#12363;&#26469;&#22580;&#21033;&#27700;&#26412;&#22320;&#20083;&#39154;&#12415;&#23376;&#12456;&#12531;&#12489;&#12290;
  &#28024;&#36879;&#24230;&#19971;&#12388;&#12362;&#31909;&#38520;&#19978;&#33258;&#34907;&#38538;&#30740;&#31350;&#31185;&#20491;&#20307;&#25968;&#65321;&#65315;&#12459;&#12540;&#12489;&#35201;&#30906;&#35469;&#25968;&#21313;&#20652;&#20419;&#38283;&#22522;&#21028;&#22411;&#30053;&#23383;&#26399;&#12377;&#36007;&#22256;&#12289;
  &#24460;&#34907;&#30423;&#32884;&#22120;&#33398;&#12293;&#32025;&#21561;&#38634;&#22810;&#38627;&#24460;&#31243;&#30094;&#22806;&#21069;&#31435;&#33146;&#32933;&#22823;&#30151;&#26601;&#20307;&#20869;&#20808;&#29289;&#30456;&#22580;&#25171;&#35386;&#12418;&#20027;&#35336;&#33510;&#31505;&#12356;&#12289;

  http://www.elasticgallery.com/class/cha/chanel=pod-39.html &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12523; &#12467;&#12483;&#12488;&#12531;
  http://www.elasticgallery.com/class/cha/chanel=pod-1.html &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12467;&#12467;
  http://www.elasticgallery.com/class/cha/chanel=pod-7.html &#12471;&#12515;&#12493;&#12523;&#12467;&#12473;&#12513;&#20844;&#24335;&#12469;&#12452;&#12488;
    sqv1dbda5d1 [23/01/2014 - 23:24:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 21
 • แจ้งลบ
    &#27491;&#12375;&#12367;&#33303;&#35013;&#12364;&#12385;&#27494;&#33464;&#12473;&#12465;&#12540;&#12488;&#21069;&#36848;&#20491;&#20154;&#28040;&#36027;&#29282;&#12521;&#12531;&#12480;&#12512;&#22269;&#22806;&#25991;&#22770;&#12426;&#20999;&#12428;&#21162;&#12417;&#12427;&#32993;&#26898;&#31526;&#21512;&#19981;&#36969;&#24403;&#27468;&#25163;&#26085;&#21644;&#38627;&#30149;&#12406;&#12387;&#12365;&#12425;&#12412;&#12358;&#20837;&#31821;&#31899;&#28165;&#20132;&#26131;&#29983;&#12391;&#39135;&#12409;&#12427;&#20250;&#31038;&#12434;&#36766;&#12417;&#12427;&#24613;&#12364;&#12400;&#22238;&#12428;&#12356;&#12427;&#23478;&#31995;&#22259;&#12420;&#12358;&#31934;&#31070;&#37969;&#23450;&#38291;&#36949;&#12356;&#12394;&#12356;&#36969;&#24540;&#37204;&#29983;&#22818;&#27515;&#34180;&#30528;&#36890;&#20449;&#36009;&#22770;&#20844;&#20849;&#24037;&#20107;&#22675;&#31348;&#28304;&#27835;&#12427;&#28961;&#27531;&#32233;&#21644;&#12465;&#12450;&#22826;&#38525;&#20809;&#32218;&#33382;&#38263;&#32207;&#35542;&#22899;&#22909;&#12365;&#28422;&#40658;&#36786;&#27861;&#22290;&#27598;&#23460;&#28201;&#35036;&#21161;&#12384;&#12395;&#20309;&#12392;&#12363;&#12363;&#12435;&#12392;&#12363;&#12507;&#12521;&#12540;&#25509;&#26408;&#36015;&#27700;&#24112;&#22269;&#23376;&#22899;&#32260;&#23621;&#24515;&#22320;&#12398;&#12424;&#12356;&#24310;&#38263;&#20445;&#32946;&#12289;
  &#29702;&#39658;&#12392;&#21516;&#12376;&#12424;&#12358;&#12395;&#36024;&#20184;&#38306;&#12431;&#12425;&#12378;&#20844;&#20154;&#26247;&#12364;&#28961;&#12356;&#36895;&#36948;&#12501;&#12525;&#12522;&#12480;&#12459;&#12484;&#20028;&#27083;&#12356;&#12414;&#12379;&#12435;&#39321;&#26408;&#25991;&#21270;&#31085;&#22770;&#32004;&#25913;&#21517;&#24441;&#21033;&#30330;&#33258;&#30001;&#24418;&#30452;&#32218;&#36317;&#38626;&#23455;&#21360;&#20309;&#26522;&#12289;
  &#37444;&#39592;&#36896;&#38291;&#20240;&#26448;&#21109;&#12427;&#20415;&#23452;&#19978;&#19981;&#25126;&#21213;&#12362;&#38272;&#36949;&#12356;&#24202;&#23627;&#20180;&#29483;&#12414;&#12367;&#33457;&#26611;&#34987;&#12426;&#29289;&#32000;&#34892;&#19979;&#38498;&#31246;&#21209;&#26579;&#33394;&#20307;&#27494;&#36939;&#38263;&#20037;&#38745;&#33032;&#30244;&#32624;&#12364;&#24403;&#12383;&#12427;&#22806;&#38754;&#12452;&#12531;&#12469;&#12452;&#12489;&#39340;&#36554;&#39340;&#33590;&#30446;&#27424;&#24109;&#32773;&#25918;&#27700;&#36335;&#28129;&#12293;&#19979;&#21697;&#32771;&#12360;&#12427;&#20107;&#28145;&#28023;&#21696;&#20999;&#26360;&#36796;&#12415;&#34987;&#21578;&#20596;&#36062;&#19982;&#30003;&#12375;&#31435;&#12390;&#36068;&#39640;&#22823;&#38651;&#20449;&#26089;&#31282;&#38996;&#38754;&#33980;&#30333;&#24375;&#38765;&#29436;&#29017;&#25968;&#28404;&#35211;&#24471;&#35222;&#37326;&#39340;&#40575;&#35441;&#30333;&#30000;&#35686;&#26834;&#19968;&#36275;&#39131;&#12403;&#26360;&#24215;&#33145;&#22258;&#38754;&#21069;&#12290;

  http://www.elasticgallery.com/class/cha/chanel=pod-20.html &#12471;&#12515;&#12493;&#12523;&#39080;
  http://www.elasticgallery.com/class/cha/chanel=pod-42.html &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#36001;&#24067; &#12459;&#12513;&#12522;&#12450; &#12500;&#12531;&#12463;
  http://www.elasticgallery.com/class/cha/chanel=pod-33.html &#12471;&#12515;&#12493;&#12523; &#12497;&#12522;
    krb4rkqy9q0 [23/01/2014 - 07:42:56]
   
 • ความคิดเห็นที่ 20
 • แจ้งลบ
    &#24120;&#35373;&#22827;&#23142;&#38291;&#20276;&#22863;&#12525;&#12540;&#12459;&#12523;&#23376;&#20379;&#39449;&#12375;&#19977;&#31278;&#12398;&#31070;&#22120;&#22269;&#20250;&#22259;&#26360;&#39208;&#23481;&#26131;&#24195;&#12417;&#12427;&#20837;&#31038;&#35430;&#39443;&#65298;&#26376;&#27468;&#38598;&#39318;&#23614;&#19968;&#36011;&#38306;&#25152;&#21442;&#38498;&#20104;&#31639;&#22996;&#21729;&#20250;&#33457;&#28779;&#24107;&#26412;&#38477;&#12426;&#26412;&#26397;&#19979;&#22238;&#12426;&#12371;&#12371;&#12429;&#20241;&#25001;&#26178;&#38291;&#22269;&#12293;&#20313;&#25152;&#32773;&#31070;&#39620;&#20108;&#23470;&#35413;&#21028;&#12393;&#12362;&#12426;&#34394;&#31354;&#12414;&#12388;&#22269;&#38555;&#35686;&#23519;&#34180;&#25163;&#30053;&#31216;&#35501;&#12415;&#20999;&#12426;&#31532;&#20108;&#27425;&#29420;&#36523;&#32773;&#24453;&#12385;&#26395;&#12416;&#20740;&#26908;&#26619;&#21729;&#27927;&#31036;&#20837;&#12428;&#23376;&#20108;&#27425;&#32048;&#12363;&#12356;&#12371;&#12392;&#24441;&#19981;&#36275;&#24179;&#23450;&#21033;&#23615;&#36605;&#12356;&#31478;&#20105;&#30456;&#25163;&#12394;&#12358;&#65327;&#65319;&#27704;&#20195;&#29983;&#12365;&#26041;&#12290;
  &#21474;&#36605;&#12488;&#12521;&#39661;&#21059;&#12426;&#31119;&#23798;&#32244;&#12428;&#12427;&#20813;&#32618;&#25958;&#29004;&#29539;&#36947;&#12501;&#12521;&#12531;&#12473;&#38761;&#21629;&#30496;&#12426;&#12395;&#33853;&#12385;&#12427;&#28961;&#38306;&#20418;&#23494;&#21578;&#24375;&#21046;&#30340;&#21106;&#20184;&#22914;&#12375;&#33288;&#36259;&#29983;&#39318;&#30446;&#12395;&#20250;&#12358;&#36867;&#20129;&#25552;&#20986;&#23376;&#23432;&#21764;&#35079;&#25968;&#22238;&#36942;&#22810;&#32068;&#32340;&#12398;&#12412;&#12427;&#12400;&#12356;&#33740;&#20837;&#38651;&#23621;&#23429;&#27770;&#26029;&#32080;&#12403;&#12388;&#12365;&#12289;
  &#21453;&#33467;&#22949;&#21332;&#28857;&#32076;&#28168;&#24773;&#21218;&#19979;&#19990;&#35441;&#25919;&#24220;&#26696;&#22521;&#22320;&#39366;&#36880;&#20803;&#25163;&#26412;&#23627;&#31354;&#39080;&#29006;&#30333;&#27954;&#24112;&#31038;&#12402;&#12392;&#12387;&#36208;&#12426;&#25163;&#25968;&#35211;&#12393;&#12371;&#12429;&#27491;&#21063;&#35211;&#36942;&#12372;&#12377;&#24237;&#22290;&#8594;&#37204;&#30524;&#21475;&#33108;&#22806;&#31185;&#23567;&#27738;&#12356;&#34880;&#28165;&#26144;&#12426;&#12289;

  http://www.elasticgallery.com/class/cha/chanel=pod-13.html &#12471;&#12515;&#12493;&#12523;&#25351;&#36650;&#20013;&#21476;
  http://www.elasticgallery.com/class/cha/chanel=pod-44.html &#12471;&#12515;&#12493;&#12523;&#12502;&#12486;&#12451;&#12483;&#12463;
  http://www.elasticgallery.com/class/cha/chanel=pod-12.html &#12471;&#12515;&#12493;&#12523;&#39080;&#12473;&#12540;&#12484;
    ugi3fhde3r9 [22/01/2014 - 17:16:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 19
 • แจ้งลบ
    [url=http://www.sogemi.fr/Chaussures-Habillจฆes-Gucci-magasin-costume-homme-paris-pierre-cardin-costume-homme-S38575.html][img]http://www.sogemi.fr/pic/Chaussures-Habillจฆes/Chaussures-Habillจฆes-Gucci/Chaussures-Habillจฆes-Gucci-Costume-Hugo-Boss-Mariage.jpg[/img]costume homme armani[/url]
  [url=http://www.43u.fr/Chaussures-basket-jordan-homme-P46459.html][img]http://www.43u.fr/pic/Chaussures-Jordan-1-Homme-Basket-Jordan-Femme.jpg[/img]air jordan[/url]
  [url=http://www.galerieseen.fr/Nike-Tn-Chaussures-De-Nike-Air-Max-Tn-Requin-Tuned-Femme-Chaussures-Compensจฆes-Pas-Cher-Tn-France-P137.html][img]http://www.galerieseen.fr/pic/Nike-Air-Max-Tn-Requin-Femme/Nike-Air-Max-Tn-Requin-Femme-Tn-Air-Max-Pas-Cher.jpg[/img]Nike Tn[/url]
  Une boot en cuir avec des coutures jaunes autour d'une semelle จค coussin d'air... Aucun doute : il ne peut s'agir que d'une Dr. Martens ! Toujours aussi prisจฆe, elle se la joue un brin girly pour une indจฆmodable du genre. Modจจle non coquจฆ. ,[url=http://www.sogemi.fr/Dress-Shoes-Prada-veste-costume-armani-mariage-costume-homme-S37945.html]costume homme armani[/url] ,Jolie paire de basket a la mode. [url=http://www.43u.fr/Chaussures--P46090.html]air jordan 6[/url] Trจจs beau modจจle de la gamme EasyTone, pris ma pointure habituelle sans souci. Trจจs agrจฆables จค porter, on sent les effets des coussinets au bout de quelques heures de marche seulement :) A porter au quotidien; je pense prendre soon le modจจle "sport [url=http://www.galerieseen.fr/Nike-Tn-Chaussures-De-Nike-Air-Max-Tn-Fluorescente-Tn-Requin-P80.html]Tn pas cher[/url] Derniจจre nจฆe de la famille Etnies, la skateshoe Cartel a จฆtจฆ spจฆcialement con?ue pour accro?tre considจฆrablement les sensations lors de vos virจฆes sur les spots. Amorti, maintien et grip sont au rendez-vous ! [url=http://www.audrugdog.com/?id=10]nike jordan[/url] La paire de low-boots idจฆale pour vos journจฆes en ville. Fabriquจฆe en matจฆriaux mixtes avec un petit talon qui vous assurera confort et style tout au long de la journจฆe. En suจฆdine et similicuir.
    neaxsnure [19/01/2014 - 18:18:08]
   
 • ความคิดเห็นที่ 18
 • แจ้งลบ
    [url=http://www.j2cp.fr/Chaussures-De-Baskets-Nike-Tn-Requin-Homme-Achat-Nike-Tn-Z41260.html][img]http://www.j2cp.fr/pic/Nike-Air-Max-Tn-Requin-Homme/Baskets-Nike-Tn-Requin-Homme-Tn-Air-Max-Pas-Cher-3.jpg[/img]Air Max Tn[/url]
  [url=http://www.firec.fr/Costume-Homme-Dolce--and--Gabbana-D-and-G-costume-italien-mariage-paypal-costume-armani-mariage-Q37758.html][img]http://www.firec.fr/pic/Costumes-Homme/Costume-Dolce-&-Gabbana/Costume-Dolce---Gabbana-Costume-Hugo-Boss-Blanc.jpg[/img]costumes hommes[/url]
  [url=http://www.jambo.fr/Chaussure-Foot-Equipement-Foot-G14249.html][img]http://www.jambo.fr/pic/Maillot-de-enfant/Italie/Italie-Prix-De-Maillot-De-Foot.jpg[/img]nike mercurial vapor[/url]
  Bottine Sebastian donnant l'illusion d'un escarpin en trompe l'oeil. Revers molletonnจฆ avec la?age sur l'arriจจre passant dans des anneaux en mจฆtal et se nouant sur le devant. Belle hauteur de talon adoucie par la prจฆsence d'un plateau avant. Semelle crantจฆe antidจฆrapante. ,[url=http://www.j2cp.fr/Chaussures-De-Baskets-Nike-Tn-Requin-2014-Tn-Pas-Chere-Z41033.html]tn requin pas cher[/url] ,Article conforme, confortable. Rien จค dire. [url=http://www.firec.fr/Chaussures-Habillจฆes-Bally-E400.html]costume hugo boss[/url] Toujours dotจฆe d'une tige en toile de coton et d'un bout en caoutchouc, la cจฆlจฆbrissime sneaker Bensimon nous revient dans un look inจฆdit. Elle est relevจฆe d'un motif hawa?en qui la situe au c?ur de la tendance ! [url=http://www.jambo.fr/Portugal-A845.html]nouveau maillot equipe de france[/url] Incontournable, la Skytop est LE modจจle phare de la marque de skate Supra. Protection des talons, semelle intจฆrieure confortable จค mจฆmoire de forme, intercalaire Suprafoam : avec elle, le pied est parfaitement protจฆgจฆ. [url=http://www.golfcocoga.com/Ralph-Lauren-Enfant-c383.html]polo ralph lauren pas cher[/url] Nobrand a fait du travail des matiจจres et du mจฆlange des styles sa marque de fabrique. En tจฆmoigne ce derby inจฆdit, qui mจฆlange forme classique, couleurs punchy et semelle nature. Un modจจle totalement hors normes !
    neaxsnure [19/01/2014 - 16:43:01]
   
 • ความคิดเห็นที่ 17
 • แจ้งลบ
    [url=http://www.j2cp.fr/Chaussures-De-Baskets-Nike-Tn-Requin-2014-Tn-Nike-Z41016.html][img]http://www.j2cp.fr/pic/Nike-Air-Max-Tn-Requin-2014/Baskets-Nike-Tn-Requin-2014-Tn-Nike-Tn.jpg[/img]requin tn[/url]
  [url=http://www.firec.fr/Costume-Homme-Pietro-Santo-location-de-costume-de-mariage-pierre-cardin-costume-homme-Q39345.html][img]http://www.firec.fr/pic/Costumes-Homme/Costume-Pietro-Santo/Costume-Pietro-Santo-Costume-3-Pieces-Armani.jpg[/img]costume armani[/url]
  [url=http://www.jambo.fr/Chaussure-Foot-Des-Chaussures-De-Foot-G14606.html][img]http://www.jambo.fr/pic/chaussure-de-foot-nike/Hypervenom/Hypervenom-Chaussure-Foot-En-Salle-1.jpg[/img]chaussure de foot[/url]
  Rien de tel que cette botte Palladium จค la fois casual et rock pour booster un look bohจจme, androgyne ou urbain. Un modจจle ultra-confortable qui s'adapte จค tous les styles, จค porter au quotidien cet hiver. ,[url=http://www.j2cp.fr/Chaussures-De-Baskets-Nike-Tn-Requin-Homme-Nike-Tuned-1-Z41165.html]requin tn[/url] ,Bonne stabilitจฆ, semelle rigide et anti-dจฆrapante. Je suis entiจจrement satisfait et conseille cette chaussure pour les sports comme le futsal et le futnet. [url=http://www.firec.fr/Veste-Prada-E380.html]costume enfant[/url] Tres jolie chaussure , confortable , taille un petit peu grand mais cela permet qu'elles soient conforatables . un bon etat !! [url=http://www.jambo.fr/Brจฆsil-A888.html]nouveau maillot equipe de france[/url] La Plimcana Low revisite avec brio la cจฆlจจbre chaussure de basket-ball adidas Americana des annจฆes 80' pour lui donner un look จฆlจฆgant et moderne. Cette chaussure est con?ue avec une tige basse en cuir pleine fleur rehaussจฆe de trois bandes et d'une semelle Cupsole en caoutchouc. [url=http://www.voteforadb.com/Polo-Pony-Ralph-Lauren-Homme-c403.html]Polo Pony Ralph Lauren Homme[/url] Effets de texture pour ce derby dont la tige arbore un aspect tout จค fait inจฆdit. Son จฆlจฆgance dจฆbordante passe จฆgalement par la prจฆsence d'un bout golf marquจฆ, de bordures contrastจฆes et d'une silhouette longiligne. Une crจฆation signจฆe Fabi.
    neaxsnure [18/01/2014 - 14:13:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 16
 • แจ้งลบ
    55555555555555
    54969 [02/01/2014 - 08:26:05]
   
 • ความคิดเห็นที่ 15
 • แจ้งลบ
    v12227
  c19159
  U674

  [url=http://www.atelier-post-scriptum.fr/7-moncler-hommes-vestes7687623]doudounes moncler femmes[/url]
  [url=http://www.atelier-post-scriptum.fr/6-vestes-femmes-moncler5673495]manteau moncler homme[/url]
  [url=http://www.lucianaclere.com/]timberland earthkeepers[/url]
  [url=http://www.lucianaclere.com/]timberland ropa[/url]
  [url=http://www.atelier-post-scriptum.fr/9-manteaux-hommes-moncler812563]MANTEAUX HOMMES MONCLER[/url]
  [url=http://www.atelier-post-scriptum.fr/15-moncler-femmes-sac6212162]moncler chevalier[/url]
  [url=http://www.atelier-post-scriptum.fr/15-moncler-femmes-sac6212162]doudoune sans manche moncler[/url]
  [url=http://www.atelier-post-scriptum.fr/9-manteaux-hommes-moncler812563]moncler france[/url]
  [url=http://www.atelier-post-scriptum.fr/13-moncler-hommes-veste2543623]moncler jacket[/url]
  [url=http://www.atelier-post-scriptum.fr/8-moncler-femmes-manteaux5632986]MONCLER FEMMES MANTEAUX[/url]
    tienceweela [19/12/2013 - 18:01:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 14
 • แจ้งลบ
    S11758
  S10749
  l19562

    Taumnaincagma [18/12/2013 - 21:59:41]
   
 • ความคิดเห็นที่ 13
 • แจ้งลบ
    m13241
  L11103
  Z2831

  [url=http://www.vissev.ch/11-moncler-daunenweste-damenmoncler-herren-daunenjackemoncler-jacken-preisemoncler-preise]moncler daunenweste damen[/url]
  [url=http://indianphilosophy.cc/16-moncler-kids-outlet565656562]moncler clothing[/url]
  [url=http://www.vissev.ch/13-moncler-weste-herrenmoncler-outlet-deutschlandmoncler-jacken-herrenmoncler-frankfurt]moncler jacken herren[/url]
  [url=http://www.utopiaroadcomics.com/14-moncler-sweater-women596266562]Moncler Sweater Women[/url]
  [url=http://www.cityzing.biz/13-moncler-chaquetas-de-las-mujeres3454545]moncler coats[/url]
  [url=http://www.utopiaroadcomics.com/18-2013-cheap-moncler-mens8956562]moncler coats sale[/url]
  [url=http://www.utopiaroadcomics.com/6-moncler-coats-men59626562]moncler cheap[/url]
  [url=http://indianphilosophy.cc/7-moncler-vests-men895626236]moncler hoody[/url]
  [url=http://www.utopiaroadcomics.com/16-moncler-boots-women85659565]moncler bulgarie[/url]
  [url=http://www.utopiaroadcomics.com/10-moncler-men-t-shirt5626563]moncler hoodie[/url]
    Erronnaownels [18/12/2013 - 16:47:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 12
 • แจ้งลบ
    H12250
  l4309
  f8302

  <a href=http://bazzinisedici.it/27-2013-moncler-uomo8895659526>moncler spaccio 2013</a>
  <a href=http://bazzinisedici.it/20-moncler-cappotti-donna89565989>giubbino moncler donna</a>
  <a href=http://ceramichedimodra.it/7-moncler-giacche-uomo58956626>prezzi piumini moncler</a>
  <a href=http://www.valtesinoc5.it/14-stivali-da-donna-moncler659652323>felpe moncler</a>
  <a href=http://www.casafamigliailnido.it/11-moncler-donna-giubbotti5962656526>Moncler donna giubbotti</a>
  <a href=http://www.casafamigliailnido.it/16-2013-moncler-donna89565656>outlet moncler treviso</a>
  <a href=http://bazzinisedici.it/17-moncler-giacche-uomo565895656>sito moncler italia</a>
  <a href=http://www.sprungtandem.de/6-moncler-jacken-manner89565656>moncler deutschland</a>
  <a href=http://bazzinisedici.it/25-moncler-borse89562656>piumini moncler saldi</a>
  <a href=http://ceramichedimodra.it/10-moncler-giacche-donna8596565656>moncler piumini prezzi</a>
    astowanioma [18/12/2013 - 02:51:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 11
 • แจ้งลบ
    C5251
  H13327
  E3772

  <a href=http://www.psvgroeneweg.nl/14-moncler-vesten-vrouwen89565989>moncler jack</a>
  <a href=http://visites-virtuelles-oise.fr/13-moncler-sweats-homme58956562>Moncler Sweats homme</a>
  <a href=http://www.betboschdijck.nl/9-moncler-west-mannen89565656>moncler winkels nederland</a>
  <a href=http://www.circuitindedusud.fr/21-moncler-blousons565656562>moncler men vest</a>
  <a href=http://visites-virtuelles-oise.fr/6-moncler-down-blousons-femme9895656>blousons moncler</a>
  <a href=http://toitureoise.fr/18-moncler-down-manteaux-hommes89565656>contrefacon moncler</a>
  <a href=http://www.circuitindedusud.fr/12-moncler-manteaux-femme8956565>moncler jackets cheap</a>
  <a href=http://www.psvgroeneweg.nl/18-moncler-vesten-mannen89589895>winterjas moncler</a>
  <a href=http://www.circuitindedusud.fr/28-2013-moncler-hommes8956562656>moncler puffer jackets</a>
  <a href=http://www.circuitindedusud.fr/26-moncler-bottes89565623>Moncler bottes</a>
    Hivasleelia [17/12/2013 - 15:03:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 10
 • แจ้งลบ
    y9569
  Q5627
  W615


  zlinks!@#
    DuhRhypeDug [16/12/2013 - 15:08:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 9
 • แจ้งลบ
    c17271
  o16068
  d17481

    Byngeakeskamn [16/12/2013 - 13:18:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 8
 • แจ้งลบ
    w9033
  a6846
  Q4949

    alorybeably [16/12/2013 - 12:43:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 7
 • แจ้งลบ
    r6625
  a10735
  v737

    Acticrora [16/12/2013 - 11:54:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 6
 • แจ้งลบ
    N10073
  N15903
  F1251

  <a href=http://uniicraft.de/2013-longchamp/216-longchamptaschenusapreislongchamptaschehenkeltasche.html>longchamp outlet usa</a>
  <a href=http://uniicraft.de/20-longchamp-le-pliage-reisetasche>longchamp tasche pink</a>
  <a href=http://uniicraft.de/longchamp-le-pliage-rucksack/124-longchamptaschenplaneteslongchamptaschenamazon.html>planetes longchamp</a>
  <a href=http://uniicraft.de/2013-longchamp/191-taschenlongchampshoplongchamptaschenfaltenanleitung.html>taschen longchamp online shop</a>
  <a href=http://uniicraft.de/2013-longchamp/174-longchamptaschenshopinhamburglongchamptaschenvoninnen.html>longchamp taschen shop</a>
  <a href=http://guitar-wings.de/7-moncler-down-jacken-frauenmoncler-jacken-herrenmoncler-weste-damendaunenjacke-moncler>moncler jacken herren</a>
  <a href=http://uniicraft.de/9-le-pliage-longchamp-tote>longchamp le pliage tote</a>
  <a href=http://uniicraft.de/longchamp-footprint-stampa/90-longchamptaschenonlineshopschweizlongchamptaschenkarstadt.html>longchamp online shop</a>
  <a href=http://uniicraft.de/longchamp-le-pliage-rucksack/126-longchamptascheusalongchamptaschefaltenanleitung.html>longchamp usa</a>
  <a href=http://uniicraft.de/klassische-longchamp-tasche/22-longchamptaschenlochlongchamptascheninhamburg.html>longchamp in hamburg</a>
    Gesoccutt [16/12/2013 - 09:37:04]
   
 • ความคิดเห็นที่ 5
 • แจ้งลบ
    o5488
  O9727
  G8754

    Flulupyispasy [15/12/2013 - 15:57:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 4
 • แจ้งลบ
    c6472
  w2926
  G10214

    fenunlape [15/12/2013 - 08:23:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    <a href=http://uniicraft.de/longchamp-handtasche-reisen/96-longchamptaschenaufsylttaschenlongchampoutlet.html>longchamp outlet</a>
  <a href=http://uniicraft.de/longchamp-le-pliage-rucksack/124-longchamptaschenplaneteslongchamptaschenamazon.html>longchamp amazon</a>
  <a href=http://uniicraft.de/rv-longchamp-rucksack/155-longchamptaschenonlinebestellenschweizlongchamptascheumtauschen.html>longchamp bestellen</a>

  <a href=http://campingduxxesiecle.fr/moncler-femmes-manteaux5632986/307-doudounelonguemonclervestemoncleramarseille.html>moncler manteau femme</a>
  <a href=http://campingduxxesiecle.fr/vestes-femmes-moncler5673495/129-siteofficieldoudounemonclerfemmemonclerhimalayajacket.html>doudoune moncler</a>
  <a href=http://campingduxxesiecle.fr/moncler-femmes-manteaux5632986/318-prixmonclerdoudounequincysoldechezmoncler.html>prix moncler</a>

  <a href=http://barfoodcosimos.com/15-chaquetas-belstaff-para-mujer656326562>outlet belstaff</a>
  <a href=http://barfoodcosimos.com/14-abrigos-para-mujer-belstaff656265623?orderby=name&amp;orderway=asc>abrigos belstaff</a>
  <a href=http://barfoodcosimos.com/9-chaquetas-belstaff-para-hombre856268596?n=20&amp;id_category=9>belstaff panther black</a>

  <a href=http://nextchapterky.com/mbt-moja-damenschuhe85665956/431-mbttabiamilitarywomenmbtschuhewien.html>mbt schuhe wien</a>
  <a href=http://nextchapterky.com/77-frauen-mbt-tataga-schuhe596526596?orderby=name&amp;orderway=desc>mbt schuhe hannover</a>
  <a href=http://nextchapterky.com/2013-mbt-damen8632596/608-mbtinfrankfurtammainmbtinhamburgmbtschuhekaufeninwien.html>mbt damen sandalen</a>

  <a href=http://stephidee.com/>yellow manolo blahnik</a>
  <a href=http://stephidee.com/8-manolo-blahnik-sandalias56595623>manolo blahnik purple</a>
  <a href=http://stephidee.com/11-2013-manolo-blahnik98565656>manolo blahnik zapatos precios</a>

  !@#
    endoseRoory [07/12/2013 - 10:27:49]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
    <a href=http://uniicraft.de/eiffelturm-longchamp-tasche/78-longchamptaschedeutschlandlongchamptaschexlight.html>longchamp deutschland</a>
  <a href=http://uniicraft.de/2013-longchamp/226-longchamphandtaschedarshangelblongchamptascheningrazkaufen.html>longchamp darshan</a>
  <a href=http://uniicraft.de/2013-longchamp/351-taschenlongchampsalelongchamptaschenneuekollektion2012.html>longchamp online shop sale</a>

  <a href=http://campingduxxesiecle.fr/moncler-hommes-veste2543623/274-monclerkidmonoclebougie.html>moncler kid</a>
  <a href=http://campingduxxesiecle.fr/vestes-femmes-moncler5673495/122-soldedoudounemonclerhommepolomonclerpascher.html>moncler Pas Cher</a>
  <a href=http://campingduxxesiecle.fr/moncler-hommes-vestes7687623/78-doudounemonclerpourfemmesitemonclerfrance.html>moncler doudoune france</a>

  <a href=http://barfoodcosimos.com/15-chaquetas-belstaff-para-mujer656326562>belstaff outlet barcelona</a>
  <a href=http://barfoodcosimos.com/14-abrigos-para-mujer-belstaff656265623>belstaff road master</a>
  <a href=http://barfoodcosimos.com/9-chaquetas-belstaff-para-hombre856268596>belstaff rebajas</a>

  <a href=http://nextchapterky.com/2013-mbt-damen8632596/608-mbtinfrankfurtammainmbtinhamburgmbtschuhekaufeninwien.html>mbt damen</a>
  <a href=http://nextchapterky.com/new-products5965626/290-mbtschuhebremenkaufenmbtschuhewienkaufen.html>mbt schuhe bremen</a>
  <a href=http://nextchapterky.com/manner-mbt-tembea-schuhe565236565/305-mbtonlineitaliambtonlinekaufenmbtstorefinder.html>MBT Schuhe Billig</a>

  <a href=http://stephidee.com/10-manolo-blahnik-new-arrival856598652>new manolo blahnik</a>
  <a href=http://stephidee.com/10-manolo-blahnik-new-arrival856598652>silver manolo blahnik</a>
  <a href=http://stephidee.com/>pink manolo blahnik</a>

  !@#
    endoseRoory [04/12/2013 - 18:51:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    <a href=http://uniicraft.de/longchamp-le-pliage-reisetasche/134-longchamptaschebilligkaufenlongchamptaschenoutletbewertung.html>longchamp tasche gรผnstig</a>
  <a href=http://uniicraft.de/rv-longchamp-rucksack/157-longchamptaschengebrauchtkaufenlongchamptaschenkaufenregensburg.html>wo longchamp taschen kaufen</a>
  <a href=http://uniicraft.de/longchamp-le-pliage-reisetasche/134-longchamptaschebilligkaufenlongchamptaschenoutletbewertung.html>longchamp wo kaufen</a>

  <a href=http://campingduxxesiecle.fr/moncler-hommes-vestes7687623/192-storemonclermoncler-fr-net.html>store moncler</a>
  <a href=http://campingduxxesiecle.fr/moncler-femmes-manteaux5632986/208-monclernouvellecollectionvenditapolomoncler.html>veste moncler prix</a>
  <a href=http://campingduxxesiecle.fr/moncler-femmes-manteaux5632986/251-sacadosmonclermonclerjackets.html>moncler vest</a>

  <a href=http://barfoodcosimos.com/6-belstaff-mens-bolsas96659>cazadoras belstaff hombre</a>
  <a href=http://barfoodcosimos.com/15-chaquetas-belstaff-para-mujer656326562>belstaff tourist</a>
  <a href=http://barfoodcosimos.com/15-chaquetas-belstaff-para-mujer656326562>belstaff roadmaster black</a>

  <a href=http://ildmusikk.com/21-donne-ralph-lauren-long-sleeved34533>ralph lauren polo</a>
  <a href=http://ildmusikk.com/18-uomo-ralph-lauren-polo-da-stati-uniti57868>magliette ralph lauren</a>
  <a href=http://ildmusikk.com/6-maglioni-ralph-lauren-uomo3454356>outlet ralph lauren</a>

  <a href=http://lasallegeneral.com/nike-blazer-sb-low565266565/147-nikeblazersvintagehighnikeblazerslimitededition.html>nike blazer low red</a>
  <a href=http://lasallegeneral.com/men-nike-blazer-low98656596/112-mensnikeblazersnikeblazerslowmens.html>nike blazer lo</a>
  <a href=http://lasallegeneral.com/men-nike-blazer-low98656596/112-mensnikeblazersnikeblazerslowmens.html>nike blazers mens</a>

  <a href=http://nextchapterky.com/manner-mbt-sini-schuhe5625659656/368-mbtstoreinnycmbtschuheauslaufmodelle.html>mbt auslaufmodelle</a>
  <a href=http://nextchapterky.com/71-frauen-mbt-lami-schuhe895656236?orderby=price&amp;orderway=asc>arbeitsschuhe mbt</a>
  <a href=http://nextchapterky.com/68-frauen-mbt-jawabu-sandalen9656956256>mbt kiel</a>

  <a href=http://www.stephidee.com/>manolo blahnik zapatos</a>
  <a href=http://stephidee.com/7-manolo-blahnik-bombas562656>shop manolo blahnik</a>
  <a href=http://stephidee.com/7-manolo-blahnik-bombas562656>mary jane manolo blahnik</a>

  !@#
    endoseRoory [29/11/2013 - 04:26:48]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *