ข้อมูลจังหวัด >> โรงแรม/ที่พัก
อ.แม่ฟ้าหลวง

วันที่ 29 พ.ย. 2554 )
 
อ.แม่ฟ้าหลวง

ชื่อ

โทรศัพท์ / แฟ็กซ์

ที่อยู่ / ข้อมูลติดต่อ

ดอยหมอกดอกไม้ รีสอร์ท โทร :0 5376 5496-7 ,086-185-2351
แฟ็กซ์ : 0 5376 5498
ที่อยู่ : 779 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
ห้องพัก จำนวน 36 ห้อง ราคาห้องละ ช่วงปกติ 800 บาท / คืน
ช่วงเทศกาล 1,500 บาท / คืน
บ้านพัก จำนวน 15 หลัง ราคาหลังละ ช่วงปกติ 2,500 บาท / คืน
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
แม่สลอง รีสอร์ท (ดอยแม่สลอง) โทร :053-765-014-8 , 053-765-132-4
แฟ็กซ์ :0 2576 0020
ที่อยู่ : 8/8 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
ห้องพัก จำนวน 24 ห้อง ราคาห้องละ 500 บาท / คืน
บ้านพัก จำนวน 51 หลัง ราคาหลังละ 700 – 1,500 บาท / คืน
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
แม่สลองวิลล่า (ดอยแม่สลอง) โทร :053-765-039 ,053-765-114-9, 081-8834875
แฟ็กซ์ : 053-765039
ที่อยู่ : 5 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
บ้านพัก จำนวน 60 ห้อง ราคาห้องละ 600-1,200 บาท / คืน
บ้านพัก จำนวน 30 หลัง ราคาหลังละ 2,400 บาท / คืน
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://www.maesalongvilla.com/
โรงแรมโกลด์เด้นดราก้อน (ดอยแม่สลอง) โทร :053-765-009, 053-765209
แฟ็กซ์ :
ที่อยู่ : 13/4 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
ห้องพัก จำนวน 19 ห้อง ราคาห้องละ 200 - 600 บาท / คืน
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
โรงแรมแม่สลองเซนทรัลฮิล โทร :053-765-349,053-765113, 053-765146
แฟ็กซ์ :
ที่อยู่ : 18/4 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
ห้องพัก จำนวน 19 ห้อง ราคาห้องละ 500 - 1,200 บาท / คืน
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
ไร่ชาวังพุดตาล โทร :053-765094
แฟ็กซ์ :
ที่อยู่ : ดอยแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
ไร่ชา 101 โทร :053-765335
แฟ็กซ์ :
ที่อยู่ : ดอยแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
แม่สลองฟลาวเวอร์ฮิลล์ โทร :053-765496-7
แฟ็กซ์ :053-765498
ที่อยู่ : 779 ม.1 ดอยแม่สลอง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
ดอยตุง ลอด์จ (บ้านพักต้นน้ำ 31) โทร :053-767015 – 17
แฟ็กซ์ :053-767077
ที่อยู่ : โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย(ดอยตุง)
อีเมล์ : tourism@doitung.org
เว็บไซต์ : http://www.doitung.org
คุ้มนายพลรีสอร์ท โทร :053-765-001-3
แฟ็กซ์ :053-765003
ที่อยู่ : 58 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
ห้องพัก จำนวน 10 ห้อง ราคาห้องละ 600 – 1,000 บาท / คืน
( ห้องพัก 700 บาท นอนได้ 2 คน รวมอาหารเช้า )
บ้านพัก จำนวน 10 หลัง ราคาหลังละ 800 – 2,000 บาท / คืน
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
โรงแรมซินแซ (ดอยแม่สลอง) โทร :053-765-026 ,087-185-1978
แฟ็กซ์ :
ที่อยู่ : 199 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
ห้องพัก จำนวน 20 ห้อง ราคาห้องละ 50 บาท / คืน
บ้านพัก จำนวน 10 หลัง ราคาหลังละ 300 บาท / คืน
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
โรงแรมแสงอรุณ โทร :053-765029 , 02-9178757, 089-1122808, 089-8922732
แฟ็กซ์ :
ที่อยู่ : 25/3 หมู่ 1 หมู่บ้านสันติคีรี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 57110
ราคาห้องพัก : 200-800
อีเมล์ : jinlinghu@yahoo.com
เว็บไซต์ : www.paiduaykan.com/sangarunhotel.html
จำนวนคนอ่าน 78 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย 57100
โทรสาร 0-5317-7327 โทรศัพท์ 0-5315-0163
email::prchiangrai@yahoo.com