กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์

 

ในช่วงนี้ประชาชนไม่ควรท่องเที่ยวน้ำตกและระวังน้ำป่าไหลหลาก เพราะอาจเกิดอันตรายที่ีไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ซึ่งในขณะนี้มีน้ำป่าสะสมเป็นจำนวนมากจนไหลบ่าออกมาในปริมาณสูงทำไม่สามารถวัดปริมาณน้ำฝนที่ตกชุกในป่าได้ และการท่องเที่ยวชายทะเลให้ระวังคลื่นสูงไม่ค (14/08/2561) / กรมประชาสัมพันธ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป 30 พ.ค. 2561 - 7 มิ.ย.2561 (04/06/2561) /  ขอเชิญร่วมงานเถลิงศก มหาสงกรานต์ ตำนานไทย ร่วมสักการะและสรงน้ำพระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์ สาธิตการปรุงเครื่องหอม ชมการแสดงทางวัฒนธรรม จำหน่ายอาหารคาวหวานในราคาย่อมเยา และอื่น ๆ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ - ๒๑.๐๐ น ณ พระลานพระราชวังดุสิต (03/04/2561) / ขอให้นิติบุคคลส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ปี 2560 ผ่านระบบ DBD eFiling ที่ www.dbd.go.th สายด่วน 1570 (02/03/2561) / 
    1  

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (21/08/2561) นายกรัฐมนตรีพบปะคณะนักศึกษา พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการความสำเร็จ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (21/08/2561)
นายกรัฐมนตรี สักการะหลวงปู่ศุข และอนุสรณ์สถาน พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (21/08/2561) นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการบริหารจัดการท่าเรือระนอง ระบุรัฐบาลเล็งเห็นศักยภาพของท่าเรือระนอง เผยการประชุม ครม.สัญจรครั้งนี้จะพิจารณาใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า (20/08/2561)
     
ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด


ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
 การเมือง/มั่นคง
 เศรษฐกิจ/ท่องเที่ยว
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ประกวดราคาร่างขอบเขตราคากลางประกาศผู้ชนะสรุปจัดซื้อฯประกาศยกเลิกงบทดลองเบิกจ่ายแผนการจัดซื้อฯอื่นๆ 
ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (21/08/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้าไม้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สลก.) (21/08/2561)
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจหาระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ จำนวนประมาณ ๒๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20/08/2561)
ประกาศประกวดราคาโครงการพัฒนาศักยภาพวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ (แผนพัฒนาด้านอุปกรณ์เครื่องเสียง) (17/08/2561)
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ระยะที่ 11 จำนวน 30 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/08/2561)
     
ดูทั้งหมด
รับสมัครงานประกาศ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (03/08/2561)
สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (19/07/2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (13/07/2561)
     
กิจกรรม รับสมัครงาน อบรม/สัมมนาธุรกิจ  
จ.ยโสธร เปิดงานส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่2 (21/08/2561)
เหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับ โรงพยาบาลเลย ออกรับบริจาคโลหิต ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” (21/08/2561)
จ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนเชิงนิเวศ วิถีวัฒนธรรมสู่ Green Belt Tourism (21/08/2561)
     

โรคภัยใกล้ตัวอัคคีภัย/หมอกควันภัยแล้ง/ภัยหนาว อุทกภัย/วาตภัย แผ่นดินไหว/สึนามิ ภัยก่อเหตุร้าย 
อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ พบกระบือตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเป็นตัวที่ 5 หลังเจ้าของกระบือมอบให้ทหารพราน นำไปชำแหละแบ่งหน่วยทหารชายแดน 4 กองร้อย ขณะที่ชาวบ้านกลุ่มเสี่ยง 291 ราย ต้องรับการฉีดวัคซีน (16/08/2561)
จ.ชัยนาท เตรียมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก “ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เคาะประตูบ้าน ป้องกันภัยจากยุงลาย” 20 สิงหาคมนี้ (16/08/2561)
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนหลังฝนตกในหลายพื้นที่จะมีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ (16/08/2561)
กรมควบคุมโรค ห่วงประชาชนเจ็บป่วยจาก 3 กลุ่มโรคและ 3 ภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก แนะ 5 วิธีการป้องกัน (06/08/2561)
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ให้บริการฉัดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ให้กับ 8 กลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (06/08/2561)
     
ดูทั้งหมด

 
 
 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    1     2  

ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   

  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail : webmaster@prd.go.th
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์