กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์

 

 
<
 
 

ดูทั้งหมด

กกต.สุรินทร์ นำผู้แทนนักการเมือง และสมาชิกพรรคการเมือง ร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต (22/03/2562) ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม ปล่อยขบวนรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย (22/03/2562)
บัตรลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร และนอกเขตจังหวัดชัยนาท เดินทางถึงจังหวัดชัยนาท กกต.จังหวัดชัยนาทยันเก็บบัตรลงคะแนนในที่ปลอดภัย (22/03/2562) จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม Big Day ปล่อยขบวนเดินรณรงค์การเลือกตั้ง โดยใช้ ลิง สัตว์ประจำถิ่นศิษย์เจ้าพ่อพระกาฬ เป็นสัญลักษณ์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิ์ ตามหน้าที่ของคนไทย เพื่อร่วมสร้างสรรค์ประเทศ ในวันที่ 24 มีนาคมนี้ อย่างพร้อมเพียงกัน (22/03/2562)
     

 

 


ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ประกวดราคาร่างขอบเขตราคากลางประกาศผู้ชนะสรุปจัดซื้อฯ 
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษารังสิต ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ระบบ (04/02/2562)
ประกวดราคาซื้อ ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ ระบบ (04/02/2562)
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๑ ระบบ (04/02/2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ระบบ (04/02/2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/01/2562)
     
ประกาศยกเลิกแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีประกาศผู้ชนะแผนการจัดซื้อฯอื่นๆ 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี (25/01/2562)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งกระจายเสียงระบบใหม่ (New Media) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (06/11/2561)
ประกาศ ยกเลิกการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก (27/09/2561)
ประกาศ ยกเลิกการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีคัดเลือก (21/09/2561)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (11/09/2561)
     
ดูทั้งหมด
รับสมัครงานประกาศ 
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (04/03/2562)
ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) (15/02/2562)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (11/02/2562)
     
กิจกรรม รับสมัครงาน อบรม/สัมมนาธุรกิจ  
เชิญเข้าร่วมประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 (30/04/2562)
จังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการบรรพชาอุปสมบทเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ (22/03/2562)
สํานักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำปี 2562 (22/03/2562)
     

โรคภัยใกล้ตัวอัคคีภัย/หมอกควันภัยแล้ง/ภัยหนาว อุทกภัย/วาตภัย แผ่นดินไหว/สึนามิ ภัยก่อเหตุร้าย 
สธ.สงขลา เน้นย้ำ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและผู้มีอาการสงสัยเข้ารับการตรวจคัดกรองวัณโรค เนื่องวันวัณโรคสากล (22/03/2562)
สธ.สงขลา เน้นย้ำ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และผู้มีอาการสงสัยเข้ารับการตรวจคัดกรองวัณโรค เนื่องวันวัณโรคสากล เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “ถึงเวลา ยุติปัญหาวัณโรค” (22/03/2562)
จ.เพชรบูรณ์ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (21/03/2562)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่สร้างเครือข่ายการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (19/03/2562)
อาหารแปรรูป วายร้ายทำลายไต (18/03/2562)
     
ดูทั้งหมด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   

  กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail : webmaster@prd.go.th
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์