ค้นหาขั้นสูง
 ดาวน์โหลดสปอตวิทยุ
ดูทั้งหมด>
กฟผ.อบรมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงเพื่อลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร (30/07/2557)  / จังหวัดกาฬสินธุ์ คืนความสุขให้ชาวนาลดค่าปุ๋ย ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (29/07/2557) / รองผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ขอให้ อปท.ช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและขับเคลื่อนหมู่บ้านศีล 5 (29/07/2557) / ยึดหลัก 3 ใจเป็นแนวทางสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (29/07/2557) / 12ค่านิยมหลักคนไทยเพื่อประเทศไทยเข้มแข็ง (29/07/2557) /  จังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งตามความก้าวหน้าในการจัดเก็บข้อมูลตามโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ (28/07/2557) / จังหวัดกาฬสินธุ์ซักซ้อมเปิดศูนย์ ให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service ) (28/07/2557) / ตำรวจทางหลวงสมเด็จเปิดที่ทำการหน่วยบริการประชาชน (25/07/2557) / จ.กาฬสินธุ์จำหน่ายสินค้า “เกษตรอินทรีย์ ของดีกาฬสินธุ์มอบแด่..คุณแม่” ที่ห้างบิ๊กซีกาฬสินธุ์ (22/07/2557) / ข้าราชการรุ่นใหม่ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (22/07/2557) / 
โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    1     2     3  
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งตามความก้าวหน้าในการจัดเก็บข้อมูลตามโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ (28/07/2557)
จังหวัดกาฬสินธุ์ซักซ้อมเปิดศูนย์ ให้บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service ) (28/07/2557)
ตำรวจทางหลวงสมเด็จเปิดที่ทำการหน่วยบริการประชาชน (25/07/2557)
จ.กาฬสินธุ์จำหน่ายสินค้า “เกษตรอินทรีย์ ของดีกาฬสินธุ์มอบแด่..คุณแม่” ที่ห้างบิ๊กซีกาฬสินธุ์ (22/07/2557)
ข้าราชการรุ่นใหม่ ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (22/07/2557)
มทร.อีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ จัดค่ายเยาวชนอาเซียน 2014 (22/07/2557)
จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา เข้าถึงพระธรรม ประจำปี 2557 เพื่อปลูกฝังศีลธรรมและนำธรรมมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน (22/07/2557)
จ.กาฬสินธุ์ แจ้งเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2557 ขึ้นทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ร่วมโครงการตามนโยบายของรัฐ (21/07/2557)
จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป ปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ (21/07/2557)
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ทางด้านวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2557 (19/07/2557)
อ่านทั้งหมด     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
คอนเสิร์ตคืนความสุขให้ชาวกาฬสินธุ์
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเปิดอาคารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
อ่านทั้งหมด
 ทันข่าวทั่วไทย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
 ข่าว กยศ
ข่าวงานมหกรรมโปงลางแพรวาและงานกาชาด ประจำปี2557
  จ.กาฬสินธุ์มอบรางวัลสลากกาชาดแก่ผู้โชคดี (18/03/2557)
  ตรวจรางวัลสลากกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี2557 (08/03/2557)
  ผู้โชคดีจาก อ.สามชัย และ อ.นามน ได้รถจักรยานยนต์จากร้านมัจฉากาชาดกาฬสินธุ์ (06/03/2557)
  วงโปงลางศิลปินเพชรภูไท ชนะเลิศการแช่งขันวงโปงลางประเภท ก งานกาชาดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2557 (05/03/2557)
  นายกเหล่ากาชาดกาฬสินธุ์ขอเชิญลุ้นรางวัลใหญ่ร้านมัจฉากาชาด (05/03/2557)
  ชาวอำเภอนามน คว้ารถจักรยานยนต์จากร้านมัจฉากาชาดกาฬสินธุ์ (04/03/2557)
  วงโปงลางโรงเรียนสามชัย คว้าถ้วยพระราชทานประเภท ข งานกาชาดกาฬสินธุ์ปี 2557 (03/03/2557)
  ร้านมัจฉากาชาดกาฬสินธุ์แจกรางวัลใหญ่รถจักรยานยนต์ทุกคืน (03/03/2557)
  นักเรียนกศน.จากอำเภอร่องคำ ค้ารางวัลชนะเลิศ “สุดยอด กศน.”ปี 2 จังหวัดกาฬสินธุ์ (02/03/2557)
  เยาวชนแห่ขึ้นเวทีประกวด ในงาน มหกรรมโปงลาง แพรวา และงานกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2557 (02/03/2557)
อ่านทั้งหมด     
 
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
<
สื่อมวลชนกาฬสินธุ์ปลูกต้นไม้คืนความสุขให้ผืนดินเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
พสกนิกรกาฬสินธุ์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
จ.กาฬสินธุ์เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ดิน น้ำป่า เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชน
จ.กาฬสินธุ์จัดงานปรองดองเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แรงงานอย่างมีมาตรฐานไม่ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
ชาวกาฬสินธุ์ร่วมปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
จ.กาฬสินธุ์ อบรมหลักสูตร แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนโดยการมีส่วนร่วม
ราตรีแพรวา ราชินีแห่งไหม2557
สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ข่าวเด่นเดือนกรกฎาคม2557 ”
รายงานพิเศษ จังหวัดกาฬสินธุ์รณรงค์ลดการใช้สารเคมีการเกษตร

วีดิทัศน์แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์
 twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ youtube KalasinPR Chanel

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 75 คน
Number of Yesterday 134 คน
Number of Lastmonth 2,729 คน
Total 147,295 คน
 http://www.kalasinnews.com E-mail prd http://www.kalasinfc.net สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 กกต.กาฬสินธุ์  http://www.kpc.ac.th