จังหวัดกาฬสินธุ์มอบบ้านเทพสุดากาชาดแก่ผู้ยากไร้ (28/08/2558) / จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบเกียรติบัตรให้ผู้สนับสนุนการจัดงานแสง เสียง เล่าขานตำนานเมืองฟ้าแดดสงยาง (28/08/2558) / จ.กาฬสินธุ์ มอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2557-2558 จำนวน 38 กองทุน (28/08/2558) / กาฬสินธุ์ซ้อมและทดสอบแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุรุนแรงในกรณีการวางระเบิด (27/08/2558) / อธิบดีกรมการปกครองติดตามผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ (27/08/2558) /  จ.กาฬสินธุ์ มอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ตามโครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (28/08/2558) / จ.กาฬสินธุ์ มอบหนังสือรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จ.กาฬสินธุ์ (KS) เพิ่มอีก 7 ราย (28/08/2558) / ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (28/08/2558) / เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยแต่งหน้า (27/08/2558) / ธอส. จัดโครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 11 (27/08/2558) / 
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    1     2     3  
ข่าวประชาสัมพันธ์
จ.กาฬสินธุ์ มอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ตามโครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (28/08/2558)
จ.กาฬสินธุ์ มอบหนังสือรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จ.กาฬสินธุ์ (KS) เพิ่มอีก 7 ราย (28/08/2558)
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (28/08/2558)
เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยแต่งหน้า (27/08/2558)
ธอส. จัดโครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 11 (27/08/2558)
จังหวัดกาฬสินธุ์พัฒนาเครือข่ายเฝ้าป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการคัดแยกและรีไซเคิลขยะ (25/08/2558)
คลังจังหวัดกาฬสินธุ์ขอเชิญผู้ค้ากับภาครัฐเข้าร่วมอบรม E-GP ระยะที่ 3 (25/08/2558)
ขนส่งกาฬสินธุ์ขอเชิญยื่นคำขอรับการจัดสรรค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการฯตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กันยายนนี้ (21/08/2558)
กาฬสินธุ์ร้านค้าตามชนบทขาดความเข้าใจการขายสินค้าอุปโภค บริโภคด้อยคุณภาพและขัดต่อกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค (20/08/2558)
กาฬสินธุ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสองพระองค์ในพื้นที่ทวงคืนผืนป่าจากราษฎร (19/08/2558)
อ่านข่าวทั้งหมด     

ทันข่าวทั่วไทย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ห้องแสดงภาพกิจกรรม
พิธีเปิดงานแพรวาราชินีแห่งไหม ปี 2558
การแถลงข่าวการจัดงานวิจิตรแพรวา ราชินีแห่งไหม ประจำปี 2558
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
อ่านทั้งหมด
 
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
จังหวัดกาฬสินธุ์ ปั่นเพื่อแม่
กสท ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชาวบ้านที่กาฬสินธุ์รวมกลุ่มทำเฟอร์นิเจอร์หวายจำหน่ายสร้างรายได้.
กาฬสินธุ์ภัยแล้งคลี่คลายผู้ว่าราชการจังหวัดนำส่วนราชการลงแขกดำนา
กาฬสินธุ์มอบบ้านเทพสุดากาชาดเฉลิมพระเกียรติแก่ผู้ยากไร้
กาฬสินธุ์อุปสมบทหมู่อยู่จำพรรษาเฉลิมพระเกียรติในหลวง
กาฬสินธุ์จัดกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
รายการรอบภูมิภาค ท่องเที่ยวกาฬสินธุ์
สรุปข่าวเด่นเดือนสิงหาคม2558

วีดิทัศน์แนะนำจังหวัดกาฬสินธุ์
youtube KalasinPR Chanel  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 12 คน
Number of Yesterday 16 คน
Number of Lastmonth 2,193 คน
Total 187,780 คน
http://www.kalasinfc.net  http://www.kalasinnews.com  http://www.kpc.ac.th กกต.กาฬสินธุ์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184 มหาดไทย 41161 โทรสาร 043 821964 E-mail suwan_s@prd.go.th