กาฬสินธุ์ระดมสมองทำแผนป้องกันการค้ามนุษย์ ปี 2560 (22/07/2559) / จ.กาฬสินธุ์ อบรมหลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด (22/07/2559) / ตำรวจ สภ.กุฉินารายณ์ รวบ 2 ผู้ต้องหาก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์ 8 คดีใน 1 เดือน (21/07/2559) / พุทธศาสนิกชนกาฬสินธุ์ตักบาตรข้าวสุก ปฏิบัติธรรมเข้าพรรษา (20/07/2559) / จ.กาฬสินธุ์ ปลูกป่าท้าฝน เฉลิมพระเกียรติฯ (19/07/2559)  /  กาฬสินธุ์ประกวดผลงานโรงเรียนและนักเรียนโครงการยุวชนประกันภัย ๒๕๕๙ (22/07/2559) / จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 (22/07/2559) / กกต.กาฬสินธุ์ ร่วมกับตำรวจภูธรกาฬสินธุ์ ให้ความรู้ตำรวจการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (14/07/2559) / จ.กาฬสินธุ์ เร่งฟื้นฟูป่าไม้ตามนโยบายรัฐบาลและคำสั่ง คสช.ให้ได้ร้อยละ 40 (14/07/2559) / จ.กาฬสินธุ์ สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านแก่ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นและท้องที่ (13/07/2559) / 
 
 
 
 
 
ประวัติและประสบการณ์การทำงานของ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
    1     2     3  
ข่าวประชาสัมพันธ์
กาฬสินธุ์ประกวดผลงานโรงเรียนและนักเรียนโครงการยุวชนประกันภัย ๒๕๕๙ (22/07/2559)
จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 (22/07/2559)
กกต.กาฬสินธุ์ ร่วมกับตำรวจภูธรกาฬสินธุ์ ให้ความรู้ตำรวจการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (14/07/2559)
จ.กาฬสินธุ์ เร่งฟื้นฟูป่าไม้ตามนโยบายรัฐบาลและคำสั่ง คสช.ให้ได้ร้อยละ 40 (14/07/2559)
จ.กาฬสินธุ์ สัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านแก่ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นและท้องที่ (13/07/2559)
ไทย – ลาว เตรียมลงนาม MOU ยกระดับความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา (13/07/2559)
กองบัญชาการควบคุม กองพลทหารม้าที่ 3 จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์ (12/07/2559)
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 วันที่ 15 กรกฎาคมนี้ (12/07/2559)
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้ประกอบการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ 2 ราย ร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต (11/07/2559)
จ.กาฬสินธุ์ เชิญผู้สนใจเข้าร่วมจัดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขความพิการแต่กำเนิดพื้นที่ (11/07/2559)
อ่านข่าวทั้งหมด     

ทันข่าวทั่วไทย สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ห้องแสดงภาพกิจกรรม
จ.กาฬสินธุ์ ปลูกป่าท้าฝน เฉลิมพระเกียรติฯ
จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดงาน “เฉลิมฉลอง กาฬสินธุ์ 222 ปีใต้ร่มพระบารมี” ยิ่งใหญ่
อ่านทั้งหมด
 
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน
ภาพกราฟิกวาทะนายกรัฐมนตรี
 PRD INFOGRAPHIC
ภาพกราฟิกนโยบายรัฐบาล
คลิกชมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.
ปลูกป่าท้าฝน เฉลิมพระเกียรติฯ
กาฬสินธุ์ ขอเชิญร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย
จ.กาฬสินธุ์ เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
กรอ.กาฬสินธุ์มีมติให้ปิดทางแยกถนน EWEC
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี ( Field Day )
จ.กาฬสินธุ์พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะต้นทาง
รายการรอบภูมิภาค ศูนย์โฮมสุข จ.กาฬสินธุ์ ใส่ใจ ใกล้ชิดประชาชน
สรุปข่าวเด่นเดือนมกราคม2559
youtube KalasinPR Chanel facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 20 คน
Number of Lastmonth 1,375 คน
Total 25,986 คน
กกต.กาฬสินธุ์  http://www.kalasinnews.com สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 E-mail prd http://www.kalasinfc.net ปฏิทินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัว
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 043 812184 มหาดไทย 41161 โทรสาร 043 821964 E-mail suwan_s@prd.go.th