:::คำขวัญจังหวัดมุกดาหาร:::หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแก่งกระเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเลื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำผญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน:::
 
« มีนาคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
การจ้างงานคนพิการ

วันที่ 10 เม.ย. 2555 (จำนวนคนอ่าน 1180 คน)
ส.ปชส.มุกดาหาร/ ข่าว
 
          นายอนันต์ กลั่นขยัน จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ขอประชาสัมพันธ์ไปถึงนายจ้าง สถานประกอบการ สืบเนื่องจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้โอนภารกิจอำนาจหน้าที่ด้านการส่งเสริมการมีงานทำ ตลอดจนการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแก่คนพิการ ตามมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัมนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้กรมการจัดหางานรเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ออกกฏกระทรวง ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๕
          กำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐๐ คนขึ้นไปรับคนพิการที่สามารถทำงานได้ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด อัตราส่วนลูกจ้างที่ไม่ใช่คนพิการทุก ๑๐๐ คนต่อคนพิการ ๑ คน เศษของ ๑๐๐ คนถ้าเกิน ๕๐ คน ต้องรับคนพิการเพิ่มอีก ๑ คน และหากไม่ประสงค์จะจ้างคนพิการเข้าทำงาน นายจ้างจะต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนหรือจัดสวัสดิการอื่นๆให้คนพิการตามที่พระราชบัญญัติกำหนด 
          จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต่อไปว่า สำหรับคนพิการที่ประสงค์จะขึ้นทะเบียนหางานให้เตรียมหลักฐานการสมัครงานดังต่อไปนี้
          ๑. สมุดประจำตัวคนพิการ และบัตรประจำตัวประชาชน
          ๒. ทะเบียนบ้าน
          ๓. วุฒิการศึกษา
          ๔. รูปถ่าย ขนาด ๑ หรือ ๒ นิ้ว
          ๕. หลักฐานอื่นๆ
          ได้ที่สำนักจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดชั้น ๑ ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๖๑๓๐๓๗-๘ ในวันและเวลาราชการ
ส.ปชส.มุกดาหาร/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 1181 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *
     
   
>>>> FM 99.25 MHz
สำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 5 คน
Total 268 คน