จ.นครพนมยึดกัญชาเกรด A ซุกป่าข้าวโพด 780 กิโลกรัม หลังชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ (30/05/2560)
ชาวนานครพนม ปรับแผนการปลูกข้าวลดต้นทุนเพิ่มรายได้รับฤดูการผลิตใหม่ (30/05/2560)
หลังฝนกระหน่ำน้ำโขงเพิ่ม ชาวประมงนครพนมเฮจับปลารายได้สะพัด (29/05/2560)
แม้เส้นทางจะมืดมิดแต่ชีวิตยังสู้ด้วยหัวใจที่กล้าแกร่งกับหนุ่มพิการนครพนม (29/05/2560)
ก.พ.นำคณะผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 9 ศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯที่นครพนม (27/05/2560)
กษ.นครพนม นำสินค้าเกษตรปลอดภัยรุกตลาดห้างสรรพสินค้า กระตุ้นยอดขายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน (27/05/2560)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำเทคโนโลยีถ่ายทอดเกษตกรนครพนม ก่อนเริ่มฤดูการผลิต (26/05/2560)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ เขต 11 นำคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่นครพนมตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (26/05/2560)
จ.นครพนม สร้างครูต้นแบบจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานระดับพื้นที่ (26/05/2560)
อบจ.นครพนม จับมือทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ ช่วยเหลือผู้ยากไร้อำเภอปลาปาก (26/05/2560)
อบต.ดอนนางหงส์ จ.นครพนม นำธรรมะเดลิเวอรี่สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมร่มเย็น (25/05/2560)
ศูนย์ดำรงธรรมนครพนม ชี้แจงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและหนี้นอกระบบ (25/05/2560)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ เขต 11 ลงพื้นที่นครพนม ติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (25/05/2560)
เทศบาลเมืองนครพนมเร่งระบายน้ำช่วยชาวบ้านหลังฝนตกหนักนานกว่า 5 ชั่วโมง (25/05/2560)
จ.นครพนม รวมพลังปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (24/05/2560)
อ่านทั้งหมด     

อบต.นางาม สอบราคาจ้างตามโครงการเสริมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๑ (29/05/2560 11:11:32)
อบต.คำเตย สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมน หมู่ที่ ๑๗ ตำบลคำเตย (แบบเลขที่ ๐๒/๒๕๕๙) อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม (26/05/2560 14:57:57)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเส้นทางจักรยานลานทางเชื่อม ปรับปรุงถนนชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/05/2560 10:16:15)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างกิจกรรมก่อสร้างถนนและสะพานเลียบแม่น้ำโขงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองนครพนม ถึงอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (25/05/2560 09:56:20)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างกิจกรรมปรับปรุงถนนวัด โฆสมังคลาราม ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ระยะทาง ๑,๑๒๒ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/05/2560 09:37:17)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล กิจกรรมที่ ๑๖,๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/05/2560 09:22:54)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำหนองญาติ ZONE C ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/05/2560 16:22:04)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพิพิธภัณฑ์วัดโฆสมังคลาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23/05/2560 15:42:58)
จังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างกิจกรรมก่อสร้างทางเดินเท้าวัดโฆสมังคลาราม ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/05/2560 15:21:43)
จังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ วัดโฆสมังคลาราม อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/05/2560 13:23:15)
จังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16/05/2560 11:40:22)
อบจ.นครพนม ประกวดราคาจ้างประมูลจ้างงานก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมสร้างถนน คสล. ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (09/05/2560 15:46:36)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนทางเข้าบริเวณอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังวัดนครพนม ระยะทาง ๒.๑๕๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08/05/2560 10:32:28)
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม สอบราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน (08/05/2560 10:06:19)
อบจ.นครพนม ประมูลจ้างงานก่อสร้างถนน คสล. ในพื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน 7 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (04/05/2560 14:58:11)
อ่านทั้งหมด     
    1     2     3  
ข่าวท้องถิ่น2560
เชิญร่วมงานวิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนครพนม กับ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 5 พ.ค. 2560 16:23:58 (จำนวนคนอ่าน 64 คน)

จำนวนคนอ่าน 65 คน จำนวนคนโหวต 0 คน