จังหวัดนครพนม จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 (12/02/2561)
จ.นครพนม นำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ให้บริการเกษตรกรอำเภอธาตุพนม (07/02/2561)
จ.นครพนม เฟ้นหาตัวแทนชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชนดีเด่น เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าแข่งขันระดับภาค (07/02/2561)
อบต.นาคู่ จ.นครพนม จัดแข่งกีฬาฮาเฮ สร้างความสามัคคีให้คนในชุมชน (06/02/2561)
นครพนม เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแรงงานต่างด้าว (One Stop Service) คาดแล้วเสร็จใน 20 วัน (05/02/2561)
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม จังหวัดนครพนม (02/02/2561)
มทบ. 210 เปิดค่ายสานสัมพันธ์สื่อมวลชน น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ประชาชนในพื้นที่ (01/02/2561)
อบต.บ้านผึ้ง นครพนม ผุดไอเดียสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ (30/01/2561)
อช.นครพนม ทอดผ้าป่าเพื่อหาเงินสมทบกองทุนชมรมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ในโอกาสครบรอบ 49 ปี (29/01/2561)
ศคพ.นครพนม เปิดเวทีสร้างการรับรู้ พรบ.ควบคุมการขอทาน พ. ศ. 2559 ให้ผู้มาร่วมงานนมัสการองค์พระธาตุพนม (28/01/2561)
จิตอาสาเฉพาะกิจฯ อ.เมืองนครพนม ร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯบ้านท่าค้อ (26/01/2561)
คลื่นพลังศรัทธาพุทธศาสนิกชนไทย - ลาวนับหมื่น ร่วมอัญเชิญพระอุปคุตและเปิดงานนมัสการธาตุพนม ปี 2561 (24/01/2561)
นรข. นครพนม จับยาบ้าล๊อตใหญ่ 11,100,000 เม็ด พร้อมผู้ต้องหา 1 ราย (23/01/2561)
อบต.บ้านผึ้ง นครพนม สร้างเตาเผาขยะ ราคา 600 บาท เสริมการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ (22/01/2561)
นรข.นครพนม รวบชายหาปลารับจ๊อบส่งยาบ้าคาฝั่งแม่น้ำโขง (21/01/2561)
อ่านทั้งหมด     

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,288,000.-บาท (04/12/2560)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 29 รายการ (30/11/2560 11:27:20)
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 4,288,000.-บาท (29/11/2560 14:59:28)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันเชิงลาดคันทางจักรยานริมแม่น้ำโขง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/10/2560)
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักทำการ คสล. 2 ชั้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/09/2560 11:41:07)
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสถานีตำรวจ โครงการก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจ(ทดแทน)ของตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ แห่ง (24/08/2560 14:36:12)
เทศบาลตำบลปลาปาก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๑๒-๐๐๐๓ ถนนแสนสุริวงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24/08/2560 14:01:33)
อบจ.นครพนม ประกวดราคาซื้อประมูลซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุงานโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23/08/2560 13:32:05)
เทศบาลตำบลท่าอุเทน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23/08/2560 09:38:16)
กรมป่าไม้ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม คสล ๒ ชั้น และสิ่งประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/08/2560 16:03:08)
อบจ.นครพนม ประกวดราคาจ้างประมูลจ้างงานก่อสร้างถนน คสล. และปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22/08/2560 15:17:18)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกเชื่อมโยง พระธาตุประจำวันเกิด ๗ พระธาตุจังหวัดนครพนม กิจกรรมการฝึกอบรมปรับปรุง เรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า (22/08/2560 14:56:36)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับพัฒนาของฝากของที่ระลึกของชนเผ่า ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจังหวัดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอินโดจีน (22/08/2560 14:29:37)
อบจ.นครพนม ประกวดราคาจ้างประมูลจ้างงานก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22/08/2560 13:35:56)
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักทำการ คสล. 2 ชั้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/08/2560 10:54:14)
อ่านทั้งหมด     
    1     2     3  
ข่าวท้องถิ่น2560
เชิญร่วมงานวิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนครพนม กับ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 5 พ.ค. 2560 16:23:58 (จำนวนคนอ่าน 188 คน)

จำนวนคนอ่าน 189 คน จำนวนคนโหวต 0 คน