จ. นครพนม ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและมหาวิทยาลัยศิลปากร สร้างชุมชนต้นแบบ ไทแสกโมเดลรองรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ (24/06/2561)
สสจ.นครพนม จับมือโรงพยาบาลนครพนม ออกบริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคฟรีถึงที่ (24/06/2561)
เกษตรนครพนม เตรียมพัฒนาเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรด (21/06/2561)
สภ.ธาตุพนม จับมือโรงเรียนและผู้ปกครอง สร้างเยาวชนห่างไกลการพนันช่วงแข่งฟุตบอลโลก (18/06/2561)
เกษตรนครพนม จัดแข่งปอกและทานสับปะรด ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเพิ่มช่องทางการตลาดและรายได้ (16/06/2561)
มทบ. 210 เปิดแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรภายในค่าย (13/06/2561)
เกษตรนครพนม จัดแสดงโชว์ผลงานเด่นด้านการส่งเสริมการเกษตร รอบปี 61 (13/06/2561)
จังหวัดนครพนม ประกอบพิธีบุญซำฮะเมือง ไล่เสนียดจัญไรเสริมสิริมงคลให้ชีวิต (13/06/2561)
กลุ่มผู้ขายแรงงาน จ.นครพนม ที่เคยไปทำงานที่ลิเบียยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือ ทวงสิทธิประโยชน์ หลังถูกส่งกลับก่อนครบสัญญา (11/06/2561)
มทบ.210 จับมือชุมชนรอบค่ายฯ ปลูกจิตสำนึกต้านยาเสพติดสร้างชุมชนสีขาวในพื้นที่ (08/06/2561)
นครพนม นำผลงานสหกรณ์นักเรียนจัดแสดงโชว์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (07/06/2561)
นรข.เขตนครพนม ยึดไม้พะยูง 80 ท่อน/เหลี่ยม พร้อมเก๋ง 1 คัน (06/06/2561)
จ.นครพนม เสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระกับจังหวัดและอำเภอ (06/06/2561)
เกษตรนครพนม เสริมความรู้และมอบปัจจัยการผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก (06/06/2561)
นครพนม นรข. ยึดกัญชา 100 กิโลกรัม หลังขบวนการค้ายาเสพติดหยั่งเชิงเจ้าหน้าที่ (05/06/2561)
อ่านทั้งหมด     

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,288,000.-บาท (04/12/2560)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 29 รายการ (30/11/2560 11:27:20)
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 4,288,000.-บาท (29/11/2560 14:59:28)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันเชิงลาดคันทางจักรยานริมแม่น้ำโขง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/10/2560)
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักทำการ คสล. 2 ชั้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/09/2560 11:41:07)
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสถานีตำรวจ โครงการก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจ(ทดแทน)ของตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ แห่ง (24/08/2560 14:36:12)
เทศบาลตำบลปลาปาก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๑๒-๐๐๐๓ ถนนแสนสุริวงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24/08/2560 14:01:33)
อบจ.นครพนม ประกวดราคาซื้อประมูลซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุงานโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23/08/2560 13:32:05)
เทศบาลตำบลท่าอุเทน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23/08/2560 09:38:16)
กรมป่าไม้ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม คสล ๒ ชั้น และสิ่งประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/08/2560 16:03:08)
อบจ.นครพนม ประกวดราคาจ้างประมูลจ้างงานก่อสร้างถนน คสล. และปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22/08/2560 15:17:18)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกเชื่อมโยง พระธาตุประจำวันเกิด ๗ พระธาตุจังหวัดนครพนม กิจกรรมการฝึกอบรมปรับปรุง เรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า (22/08/2560 14:56:36)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับพัฒนาของฝากของที่ระลึกของชนเผ่า ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจังหวัดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอินโดจีน (22/08/2560 14:29:37)
อบจ.นครพนม ประกวดราคาจ้างประมูลจ้างงานก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22/08/2560 13:35:56)
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักทำการ คสล. 2 ชั้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/08/2560 10:54:14)
อ่านทั้งหมด     
    1     2     3  
ข่าวท้องถิ่น2560
เชิญร่วมงานวิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนครพนม กับ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 5 พ.ค. 2560 16:23:58 (จำนวนคนอ่าน 271 คน)

จำนวนคนอ่าน 272 คน จำนวนคนโหวต 0 คน