จ.นครพนม จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี๒๕๖๑ (18/09/2561)
รพ.นครพนม เปิดหอผู้ป่วยพิเศษ ชั้น 7 เสริมการบริการระดับพรีเมี่ยมให้ประชาชน (18/09/2561)
จ.นครพนม ประกอบพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2561 (17/09/2561)
จ.นครพนม ดึง อั้ม พัชราภา สร้างกระแสท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี (14/09/2561)
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จ.นครพนม ติดตามสถานการณ์และการดำเนินการช่วยเหลืออุทกภัย (13/09/2561)
นวัตกรรม 4.0 กับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ของเกษตรกรจังหวัดนครพนม (13/09/2561)
ผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรลงวันที่นครพนมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกลดใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม (12/09/2561)
นครพนมปิดเมืองรำตระการตา ฉลอง 232 ปีเมืองนครพนม นางรำ 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติ 10,232 ชีวิต ทุ่มเทแสดงสุดอลังการ (11/09/2561)
'บิ๊กอู๋'ชวนเดิน-วิ่งมาราธอนสองแผ่นดิน'ไทย-ลาว'11พ.ย.นี้ (11/09/2561)
ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จ.นครพนม ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลืออุทกภัย (11/09/2561)
จ.นครพนมเตรียมจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครพนมประจำปี 2561 (11/09/2561)
คลังนครพนม เปิดเวทีนำเสนอภาพรวมเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมของจังหวัด (11/09/2561)
ผู้ว่าฯนครพนม นำประชาชนทำบุญตักบาตรเสริมสิริมงคลงานเฉลิมฉลอง 232 ปีเมืองนครพนม และอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพชนผู้เสียสละ (11/09/2561)
จ.นครพนม นำของดี OTOP นวัตวิถี โชว์นักท่องเที่ยวร่วมงานฉลองเมือง 232 ปี (10/09/2561)
เริ่มแล้ว งานเฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ (10/09/2561)
อ่านทั้งหมด     

รองนายกรัฐมนตรี อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ พระมหาธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนม จังหวัดนครพนม (24/08/2561)
จิตอาสานครพนม ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัดและโรงเรียน (26/07/2561)
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,288,000.-บาท (04/12/2560)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 29 รายการ (30/11/2560 11:27:20)
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอศรีสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 4,288,000.-บาท (29/11/2560 14:59:28)
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันเชิงลาดคันทางจักรยานริมแม่น้ำโขง ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/10/2560)
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักทำการ คสล. 2 ชั้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/09/2560 11:41:07)
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสถานีตำรวจ โครงการก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจ(ทดแทน)ของตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ แห่ง (24/08/2560 14:36:12)
เทศบาลตำบลปลาปาก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.๑๒-๐๐๐๓ ถนนแสนสุริวงค์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24/08/2560 14:01:33)
อบจ.นครพนม ประกวดราคาซื้อประมูลซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุงานโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23/08/2560 13:32:05)
เทศบาลตำบลท่าอุเทน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนหน้าเมือง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (23/08/2560 09:38:16)
กรมป่าไม้ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม คสล ๒ ชั้น และสิ่งประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/08/2560 16:03:08)
อบจ.นครพนม ประกวดราคาจ้างประมูลจ้างงานก่อสร้างถนน คสล. และปรับปรุงถนนลูกรังในพื้นที่จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22/08/2560 15:17:18)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกเชื่อมโยง พระธาตุประจำวันเกิด ๗ พระธาตุจังหวัดนครพนม กิจกรรมการฝึกอบรมปรับปรุง เรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า (22/08/2560 14:56:36)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับพัฒนาของฝากของที่ระลึกของชนเผ่า ตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสำคัญของจังหวัดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวอินโดจีน (22/08/2560 14:29:37)
อ่านทั้งหมด     
    1     2     3     4     5  
ข่าวท้องถิ่น2560
เชิญร่วมงานวิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนครพนม กับ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่ 5 พ.ค. 2560 16:23:58 (จำนวนคนอ่าน 299 คน)

จำนวนคนอ่าน 300 คน จำนวนคนโหวต 0 คน