สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษหลังเก่า ถนนเทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 โทร.045-612545

 
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
พลโท สรรเสริญ  แก้วกำเนิด 
รักษาราชการ
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
 
 

ข่าวท้องถิ่น
นายอำเภออุทุมพรพิสัย นำ ชาวบ้าน ติวเข้ม ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

วันที่ 5 พ.ย. 2555 )
( ศรีสะเกษ ) สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
 
นายอำเภออุทุมพรพิสัย นำ ชาวบ้าน ติวเข้ม ภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่ศาลาประชาคม บ้านสมอ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
 
 

นายนิวัฒน์ น้อยผาง นายอำเภออุทุมพรพิสัย นำชาวบ้าน ที่มีความสนในทักษะด้านภาษาอังกฤษ เข้าร่วมโครงการ สำนึกบ้านโรค เปิดโลกภาษา พัฒนาสู่อาเซียน ซึ่งโครงการนี้ จัดขึ้นเพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ในเรื่องภาษาอังกฤษ และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยจะมีวิทยากร ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ มาสับเปลี่ยน หมุนเวียน ให้ความรู้กับชาวบ้าน ในช่วงวันเสาร์ และอาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2555 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 8 วัน
 
นายนิวัฒน์ น้อยผาง นายอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลของโลก ที่ทั่วโลกนิยมใช้ติดต่อสื่อสารหากันเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ทุกประเทศจึงบรรจุวิชา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองรองมาจากภาษาประจำชาติ และเมื่อประเทศไทย เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 นี้ ภาษาอังกฤษ ย่อมมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ที่ จะเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสาร ค้าขาย กับหลากหลายประเทศ ที่จะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ กัมพูชา และถือว่าจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประตูการค้าอาเซียนอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งจากที่กล่าวทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่า ภาษาอังกฤษ เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษทั้งสิ้น ซึ่งหากในภายภาคหน้า ผู้ใด ไร้ทักษะ ความสามารถในเรื่องภาษาอังกฤษ จะเสียเปรียบ ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ อย่างสิ้นเชิง ทั้งในด้านการค้า และการดำรงชีวิตประจำวัน ทั่วไป อย่างไรก็ตาม ตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้ จะช่วยให้ชาวบ้าน ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ด้านภาษาอังกฤษ และสามารถนำมันไปใช้ประโยชน์ ได้ในชีวิตประจำวัน ไม่มากก็น้อย
 
 จิรภัทร หมายสุข ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
จำนวนคนอ่าน 134 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

 

 
 
 
 
นายธวัช สุระบาล
ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยวศรีสะเกษ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส.ปชส.ศก.