ข่าวกิจกรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การแข่งขันแรลลี่รถยนต์ “ สุพรรณหรรษา “ ประจำปี 2560

วันที่ 12 ก.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 109 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ลานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา การแข่งขันแรลลี่รถยนต์ " สุพรรณหรรษา " ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

นายธนเสฏฐ์ สุชามาลาวงษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวรายงานว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยใช้การแข่งขันแรลลี่ประเภทรถยนต์ เป็นตัวช่วยในการช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวได้ทราบว่า จังหวัดสุพรรณบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 นี้ มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่สวยงามน่าประทับใจ เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนระยะสั้นและระยะยาว การท่องเที่ยวแบบบุคคลและครอบครัว โดยมีเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับการจัดแรลลี่รถยนต์ จึงเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวที่น่าสนใจอย่างยิ่งอีกแห่งหนึ่งของประเทศ

การจัดแข่งขันแรลลี่รถยนต์ในครั้งนี้ จะใช้เส้นทางเริ่มต้นจากจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี แล้วมาสิ้นสุดที่จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางทั้งหมดรวม 750 กิโลเมตร ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กันยายน 2560 ผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน จะได้สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรี และกลุ่มภาคกลางตอนล่าง 1 โดยมีศิลปินดารา เข้าร่วมแข่งขัน ตลอดทริป

วรเทพ บุญประเสริฐ ภาพ / ข่าว

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 12 ก.ย. 60

จำนวนคนอ่าน 110 คน จำนวนคนโหวต 0 คน