สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กรมชลประทาน ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ งานสำรวจ ออกแบบ โครงการอาคารบังคับน้ำในลำน้ำมูล จำนวน 2 โครงการ (21/08/2561) / การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน งานปรับแบบรายละเอียดในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงสระบุรี-นครราชสีมา (21/08/2561) / สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมงานสืบสานพระมารดาแห่งไหมไทย “รักแม่ ซื้อผ้าไหมให้แม่” (21/08/2561) / มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย มหาปชาบดีเถรีวิทยาลัยในพระสังฆราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อจัดหาทุนการศึกษา (20/08/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน หนองบัวโคก – โคกสวาย (17/08/2561) / โรงพยาบาลสูงเนิน รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ หรือ ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (17/08/2561) / แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ประชาสัมพันธ์งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2090 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปากแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (17/08/2561) / สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา (17/08/2561) / สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 (14/08/2561) / มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการค่ายเตรียม ความพร้อมการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562 (08/08/2561) / 
DJ ของเรา
กรมประชาสัมพันธ์
คลื่นอีสานตอนบนออนไลน์
TV 11 Online
หน่วยงานภายใน สปข.1
หนังสือพิมพ์

 

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 20 เม.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 45 คน)

โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน จำนวน 38 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 10-23 เมษายน 2561 สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4439-5000 ต่อ 4205
จำนวนคนอ่าน 46 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 

รับชมการจัดรายการสด ที่นี่

นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic
Link น่าสนใจ

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครราชสีมา 41 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 โทรศัพท์ 044-465400 โทรสาร 044-465399
ห้องส่ง FM. 105.25 MHz. : 044-465118 ห้องส่ง FM. 106.25 MHz. : 044-465401 ห้องส่ง AM. 729 KHz. : 044-465401