ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
การค้าชายแดนไทย -ลาว จังหวัดมุกดาหาร รอบเดือนเมษายน 2554 ส่งออกกว่าร้อยละ 215

วันที่ 6 มิ.ย. 2554 )

ภาวะเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทย -ลาว จังหวัดมุกดาหาร รอบเดือนเมษายน 2554 มีการส่งออกมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึงกว่าร้อยละ 215 และนำเข้าสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา กว่าร้อยละ 101 สินค้าส่งออกที่สำคัญได้แก่สินค้าประเภทอิเลคทรอนิคส์ ส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญคือแร่ทองแดงบริสุทธิจากลาว

 

       นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังจังหวัดมุกดาหาร กล่าวถึงภาวะเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร ในเดือนเมษายน 2554 ว่า เศรษฐกิจโดยรวมยังคงปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีที่แล้ว ขณะที่การค้าชายแดนไทย –ลาว ที่ผ่านชายแดนจังหวัดมุกดาหาร การส่งออกสินค้ามีมูลค่า 4,467.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 215.55 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของการส่งออกสินค้าประเภทอิเลคทรอนิคส์ เป็นสำคัญ โดยสินค้าที่ส่งออก 3 อันดับแรกในเดือนนี้ ได้แก่ สินค้าประเภทอิเล็คทรอนิคส์ (ฮาร์ดดีสก์) สินค้าน้ำมันเชื้อเพลิง และสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคตามลำดับ

     ส่วนด้านปริมาณการนำเข้าก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เมื่อเทียบกับช่วงเดือน เดียวกันของปีที่แล้ว มีมูลค่าการนำเข้าสินค้า 2,078.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 101.09 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการนำเข้าของทองแดงบริสุทธิ์เป็นสำคัญ สำหรับสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าสูงสุด 3 อันดับแรกในเดือนนี้ได้แก่ สินค้าประเภทแร่ทองแดง สินค้าประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูป และสินค้าประเภทอิเล็คทรอนิคส์ ตามลำดับ รวมมูลค่าการค้าชายแดนไทย-ลาว ซึ่งผ่านจังหวัดมุกดาหาร มูลค่ารวม 6,546.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกัน ปีที่แล้ว ร้อยละ 167.25

     สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจของจังหวัดมุกดาหารในช่วงไตรมาศที่ 2/54 คาดว่า เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราชะลอตัวลง เพราะต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงที่อาจกดดันให้เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว คือ ระดับราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิต ราคาน้ำมันมีแนวโน้มสูงขึ้น ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่จะเข้าสู่การเลือกตั้ง ทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น และภัยธรรมชาติ

จำนวนคนอ่าน 423 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 4 คน
Number of Yesterday 12 คน
Number of Lastmonth 247 คน
Total 38,464 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์