ข่าว สวท.มุกดาหาร >> ข่าวท้องถิ่น สวท.มุกดาหาร
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากข้าว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2ศึกษาช่องทางการตลาดที่จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 15 ส.ค. 2556 )
สมจิตร ศิริภูธร สวท.มุกดาหาร

กลุ่มผู้ประกอบการโรงสี ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จากข้าว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2ศึกษาดูงานช่องทางการตลาดที่จังหวัดมุกดาหารและเพื่อการส่งออกสู่อาเซียน ตามเส้นทางระเบียงตะวันออกสู่ตะวันตก

     วันนี้ ( 15 ส.ค.56) นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการอบรมและศึกษาดูงานช่องทางการตลาดการพัฒนาสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ซึ่งสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น และมีผู้บริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการโรงสี ผูประกอบการผลิตภัณฑ์จากข้าว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 จำนวน 50 คนเข้าร่วม

       นายสมบูรณ์ จูมพลเสถียร พาณิชย์ จังหวัดนครสวรรค์กล่าวว่า การจัดอบรมและศึกษาดูงานช่องทางการตลาดและการพัฒนาสินค้าข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการสนับสนุนธุรกิจข้าวสู่สากล ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว ให้แก่ผู้บริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการโรงสี และผลิตภัณฑ์จากข้าว ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ได้รู้ช่องทางการค้า การส่งออก โดยเฉพาะการส่งออกข้าวไทยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนตามเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียนนาม หรือจีน ไปยังฝั่งตะวันตก ประเทศเมียนม่า รวมถึงระเบียบและขั้นตอนการส่งออกสินค้าและพิธีการศุลกากร ตลอดจนข้อคิด คำแนะนำ อันเป็นประโยชน์ผู้บริหารกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการโรงสี และผลิตภัณฑ์จากข้าว ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าข้าวและการส่งออก

      ในขณะที่นายสกลสฤษฎ์ บุญประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า มุกดาหาร เป็นจังหวัดเล็ก ๆ ของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่มีเศรษฐกิจดีอยู่อันดับที่ 5 ภาค เป็นจังหวัดที่เหมาะแก่การลงทุน ทั้งด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ต่อเนื่องกับกิจการเกษตร อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การรวบรวมและกระจายสินค้าจากไทยไปยังประเทศลาว เวียดนาม และทางตอนใต้ของจีน รวมถึงการนำสินค้าจากประเทศดังกล่าวกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศรวมไปถึงประเทศเมียนม่า ตามเส้นทางระเบียงตะวันออกสู่ตะวันตกโดยมีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 2 มุกดาหาร-สะหวันนะเขต เป็นสะพานเชื่อมเศรษฐกิจดังกล่าว และนับตั้งแต่เปิดใช้สะพานตั้งแต่ปี 2550 มีมูลค่าการค้าชายแดน การส่งออก นำเข้าโดยผ่านสะพานดังกล่าวเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี 2554 มีมูลค่าการค้าชายแดน การส่งออก นำเข้า กว่าแสนล้านบาท และหากมีการเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 จะทำให้มูลค่าการค้าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกไปยังประเทศอาเซียนรวมถึงเมืองฉงจั่ว ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจีน และเป็นเมืองคู่ค้ากับจังหวัดมุกดาหาร

จำนวนคนอ่าน 425 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
 
 

Number of Today 8 คน
Number of Yesterday 22 คน
Number of Lastmonth 383 คน
Total 37,783 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์