หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น นครพนม
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น นครพนม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น นครพนม

หมวดย่อย

จ.นครพนมเสริมความรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รุ่นที่ 2
16/02/2018
อ่าน 3 ครั้ง
จ.นครพนม ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561
16/02/2018
อ่าน 4 ครั้ง
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครพนม มอบใบอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ จำนวน 84 ราย ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแม่น้ำโขง & แม่น้ำสงคราม
15/02/2018
อ่าน 3 ครั้ง
เชิญชวนเที่ยวงาน INNOVATION SHOW AND TRADE FAIR @Nakhonphanom 2018 21-25 กุมภาพันธ์ นี้ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม
15/02/2018
อ่าน 6 ครั้ง
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม ออกตรวจการจำหน่ายสินค้าในช่วงตรุษจีน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและเป็นการประชาสัมพันธ์แนะนำให้ผู้ประกอบการร้านค้า ห้างสรรพสินค้าปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย
15/02/2018
อ่าน 2 ครั้ง
ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)
15/02/2018
อ่าน 1 ครั้ง
ขอเชิญเที่ยวงานนมัสการพระธาตุองค์พระธาตุท่าอุเทน ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2561
15/02/2018
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ (ภูมิภาค) รวม 16 อัตรา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
15/02/2018
อ่าน 2 ครั้ง
สำนักวิทยบริการร่วมกับหลายหน่วยงานในจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรม NPK Book Fair 2018 ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ นครพนม ตั้งแต่วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2561
15/02/2018
อ่าน 2 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
15/02/2018
อ่าน 3 ครั้ง
เชิญร่วมบริจาคมือถือเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อร่วมโครงการ มือถือเก่าไป เครื่องมือแพทย์ใหม่มา
15/02/2018
อ่าน 2 ครั้ง
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 แปลงใหญ่ผักชีวฝรั่ง หวาย สับปะรด ลิ้นจี่ หอมแบ่ง และจิ้งหรีด (แปลงใหญ่หอมแบ่งดงขวาง) อ.เมืองนครพนม
15/02/2018
อ่าน 0 ครั้ง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน สัญญาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่บัดนี้ - 23 กุมภาพันธ์ 2561
15/02/2018
อ่าน 0 ครั้ง
กฟภ.ส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เครื่องสีข้าวอินทรีย์บ้านหนองสะโน จังหวัดนครพนม เพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบด้านการใช้พลังงานทดแทน
15/02/2018
อ่าน 0 ครั้ง
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2561
15/02/2018
อ่าน 2 ครั้ง
งานประเพณี รวมใจไทโส้ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 16-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อบต.พะทาย อ.ท่าอุเทน
15/02/2018
อ่าน 2 ครั้ง
งานประเพณี รวมใจไทโส้ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 16-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อบต.พะทาย อ.ท่าอุเทน
15/02/2018
อ่าน 2 ครั้ง
มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดการพิธีเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น.
14/02/2018
อ่าน 2 ครั้ง
สศก. ระบุทิศทางสินค้าเกษตรสดใส หลังพ้นวิกฤตภัยธรรมชาติคลี่คลายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
14/02/2018
หอการค้าจังหวัดนครพนม........ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีสินค้าดี สินค้าเด่น มีศักยภาพ หรือสินค้าที่เกี่ยวกับนวัตกรรมที่ต้องการส่งเสริมด้านการตลาด เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า (คูหาปรับอากาศ ขนาด 3x3 เมตร) และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ในงาน
14/02/2018
อ่าน 0 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 ถัดไป>>


ฉบับที่ 194 เดือน ตุลาคม 2559

more
 
« กุมภาพันธ์ 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด
PRD Infographics
วาทะนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปข.2
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล
รายงานการเงินสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 27 คน
Number of Lastmonth 1,100 คน
Total 50,410 คน