หน้าหลัก >> ข่าวท้องถิ่น นครพนม
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวท้องถิ่น นครพนม ข่าว/บทความทั้งหมด
ข่าวท้องถิ่น นครพนม

หมวดย่อย

รถโรงหนัง!! รถฉายภาพยนตร์เคลื่อนที่ หอภาพยนตร์ มีกำหนดจัดภาพยนตร์เคลื่อนที่ ณ จังหวัดนครพนม รวม 6 จุด 8 วัน ฟรี!!
26 ก.ย. 2559
อ่าน 3 ครั้ง
อย. แจง ความคืบหน้ามาตรการจัดการความเสี่ยงของยาพาราเซตามอล
26 ก.ย. 2559
อ่าน 3 ครั้ง
จังหวัดนครพนม ขอเชิญร่วมพิธียกยอดพระมหาธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนม และ ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนม ณ วัดโฆสมังคลาราม ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559
26 ก.ย. 2559
อ่าน 2 ครั้ง
สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กำหนดออกให้บริการการทำบัตรประจำตัวประชาชน ในงานประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาดจังหวัดนครพนม ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 9-17 ตุลาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม
26 ก.ย. 2559
อ่าน 2 ครั้ง
มมส. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 12
26 ก.ย. 2559
อ่าน 3 ครั้ง
เชิญชวนร่วมประกวด กิจกรรมโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2559 ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000บาท
26 ก.ย. 2559
อ่าน 4 ครั้ง
จ.นครพนม ส่งเสริมบทบาทผู้นำท้องถิ่นและชุมชน ด้านการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
26 ก.ย. 2559
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรระยะสั้น 15 หลักสูตร หลักสูตรระยะยาว 2 หลักสูตร ฟรี!!ไม่เสียค่าใช้จ่าย
26 ก.ย. 2559
อ่าน 7 ครั้ง
โรงเรียนฝึกวิชาชีพสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหว รับสมัครคนพิการเข้าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 4 หลักสูตร ฟรี!!ไม่มีค่าใช้จ่าย
26 ก.ย. 2559
มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ รับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
26 ก.ย. 2559
อ่าน 6 ครั้ง
เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในงานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2559 ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
26 ก.ย. 2559
อ่าน 9 ครั้ง
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง รับสมัครคนพิการที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เข้าฝึกอบรมอาชีพพื้นฐาน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้านอาชีพและรายได้ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
26 ก.ย. 2559
อ่าน 7 ครั้ง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดตัวคู่มือการจัดทำเอกสารวิจัยและเอกสารประเมินผล ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงานวิจัยและงานประเมินผล สู่ความเป็นสากล
26 ก.ย. 2559
อ่าน 7 ครั้ง
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เชิญชวนร่วมบริจาคร่วม “ปัน” สิ่งของทั้งใหม่เก่า สภาพดี ใช้งานได้ เช่น ข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้าเครื่องประดับ อุปกรณ์กีฬา ของ Gift shop ของเล่นต่างๆ เพื่อเปลี่ยนเป็นทุน ช่วยเหลือน้องๆที่ถูกทำร้ายในโครงการช่วยหนูด้วย
24 ก.ย. 2559
กรมศุลกากรเตือนผู้ประกอบการอย่าหลงเชื่อบุคคล หรือองค์กร ที่แอบอ้าง กิจกรรมของ กรมศุลกากรเ พื่อ ขอ รับการ สนับสนุน ในวาระต่างๆ เหตุจาก มีผู้ประกอบการโดนหลอก ให้หลงเชื่อ แล้วหลายราย
24 ก.ย. 2559
อ่าน 21 ครั้ง
รมว.มท.มอบนโยบายแก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ย้ำปี 2560 ต้องทำงานเชิงรุกอย่างเต็มที่ พร้อมขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่
24 ก.ย. 2559
อ่าน 18 ครั้ง
จ.นครพนม จัดงานวันมหิดล
24 ก.ย. 2559
ขยายเวลาเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ ประจำปี 2559
23 ก.ย. 2559
อ่าน 13 ครั้ง
จ.นครพนม จัดประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดงานและอัญเชิญไฟพระฤกษ์ใช้งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี 2559
23 ก.ย. 2559
มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 //ระบบรับตรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2559
23 ก.ย. 2559
อ่าน 5 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ถัดไป>>


ฉบับที่ 190 เดือน มิถุนายน 2559

more
 
« กันยายน 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
PRD Infographics
วาทะนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สปข.2
สมุดภาพ Infographics รัฐบาล
นโยบายรัฐบาล
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
จัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง สปข.2
การบริหารจัดการน้ำประเทศไทย

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 117 คน
Number of Lastmonth 2,420 คน
Total 35,140 คน