ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.ปราจีนบุรี)จังหวัดปราจีนบุรีจัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดใหม่นาบุญ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ

วันที่ 14 มี.ค. 2555 )

จังหวัดปราจีนบุรีจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการต่างๆให้บริการประชาชนในพื้นที่ ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนได้รับบริการจากส่วนราชการทุกส่วนราชการ และได้รับคำปรึกษาแนะนำจากส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งวันนี้ ( 14 มี.ค. 55 ) นางสาวจิตรา  พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าป่าเพื่อถวายวัดใหม่นาบุญ นำประชาชนกล่าวคำปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดี ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และมอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้จำนวน 3 รายๆละ 2,000 บาท

ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวให้โอวาทกับข้าราชการ ประชาชน และนักเรียนนักศึกษา ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมมือกันตรวจสอบข้อมูลในครอบครัวและหมู่บ้าน ค้นหาผู้เสพ ผู้ค้า ผู้ผลิต นำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด และแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้ผลิตให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างเด็ดขาด เรื่องปัญหาภัยแล้ง ขอให้แต่ละครัวเรือนวางแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยร่วมมือกันใช้น้ำอย่างคุ้มค่า โดยจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี และขอความร่วมมือเกษตรกรที่ปลูกข้าวให้หยุดการเผาตอซังข้าวเพราะจะทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ เกิดอุบัติภัยบนท้องถนนเนื่องจากควันไฟบดบังทัศนะวิสัยในการขับขี่ยวดยานพาหนะและทำให้หน้าดินสูญเสียแร่ธาตุ

ซึ่งมีประชาชนมารับบริการจากส่วนราชการต่างๆจำนวนมาก โดยมีหน่วยราชการมาให้บริการเช่นอบรมทำใบขับขี่รถยนต์ รถจักรยายานยนต์ บริการทางสาธารณสุข ตรวจวัดสายตา บริการทางด้านวิชาการการเกษตร รับต้นกล้าไม้ จัดหางาน และอื่นๆอีกมากมาย
จำนวนคนอ่าน 700 คน จำนวนคนโหวต 0 คน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.