โครงการศาสนาความจริงที่ต้องเปิดเผย
ประวัติความเป็นมาของศาสนาอิสลาม

(จำนวนคนอ่าน 36571 คน)

            ก่อนหน้า ศาสดามูฮำหมัด จะได้ประกาศศาสนา ชาวอาหรับในดินแดนแถบคาบสมุทรอาหรับ มีความนับถือในเทพเจ้าต่างๆ นับถือดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาวต่างๆ แต่หลังจากการกำเนิดของศาสนาอิสลามแล้ว ความนับถือในเรื่องเหล่านี้ได้หมดสิ้นไป โดยหันมาเคารพนับถือ "พระอัลเลาะห์” เพียงพระองค์เดียว ศาสดามูฮำหมัด ถือกำเนิดขึ้นมาในปี พ.ศ. 1113 (ค.ศ.570) ที่เมืองมักกะห์ (เมกกะ) ซึ่งขณะนั้นเป็นประเทศซาอุดิอาระเบีย มีบิดาชื่อ อับดุลเลาะห์ และมารดาชื่อ อามีนะฮ์ ท่านเป็นกำพร้าพ่อแม่มาตั้งแต่ยังเยาว์ และอยู่ในความดูแลของลุง เมื่ออายุได้ 25 ปี ได้สมรสกับ นางคอดียะห์ เศรษฐีหม้ายชาวเมืองมักกะห์ มีบุตรด้วยกัน 6 คน บุตรชาย 2 คน ได้เสียชีวิตตั้งแต่เยาว์วัย โดยเหลือแต่บุตรหญิง 4 คน เมื่ออายุได้ 40 ปี ได้เริ่มออกประกาศศาสนาและพบกับอุปสรรคมากมาย จนต้องลี้ภัยไปอยู่เมืองมาดินะฮ์ ในปี ค.ศ. 622 ซึ่งต่อมาถือเป็นปีเริ่มศักราชใหม่ ของอิสลาม ในอีก 8 ปีต่อมา ท่านได้รวบรวมผู้คนกลับไปอีกเมืองมักกะห์ ศาสนาอิสลามจึงได้เริ่มแพร่หลาย ออกไปสู่ที่อื่นๆ ตั้งแต่บัดนั้น ศาสดามูฮำหมัดสิ้นชีวิตในปี พ.ศ. 1175 ณ เมืองมาดินะฮ์
 
วิวัฒนาการของนิกายในศาสนาอิสลาม
            ภายหลังจากการสิ้นชีวิตของศาสดามูฮำหมัด ก็ได้เกิดปัญหาการจัดองค์กรของมุสลิมขึ้น เพราะท่านศาสดามิได้แต่งตั้งผู้ใดเป็นผู้ปกครอง (กาหลิบ) สืบต่อมา จึงเกิดความแตกแยกขึ้นระหว่างชาวเมืองมักกะห์ กับชาวเมืองมาดินะฮ์ และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ศาสนาอิสลามแยกเป็นหลายนิกาย ดังนี้คือ
            1. นิกายซุนนี่ เป็นนิกายที่ถือว่าตนเองเป็นผู้เคร่งในแนวทางการปฏิบัติตามคัมภีร์อัล-กุระอาน และตามวจนะของศาสดามูฮำหมัด และให้ความเคารพกาหลิบ 4 คนแรกเท่านั้น
            2. นิกายชีอะฮ์ เป็นนิกายที่ถือว่าตนเป็นพรรคพวกของอาลี ผู้เป็นญาติ บุตรเขย
และสาวกของท่านศาสดามูฮำหมัด ซึ่งเป็นกาหลิบองค์ที่ 4 ชาวชีอะฮ์จึงไม่ได้ถือว่ากาหลิบองค์อื่นๆ เป็นกาหลิบ อันแท้จริง
           
หลักคำสอนที่สำคัญของศาสนาอิสลาม คือ
            1. การไม่มีพระเจ้าองค์อื่นนอกจากอัลลอฮ์
            2. การละหมาด (สวดภาวนา) วันละ 5 ครั้ง
            3. การถือศีลอด
            4. การบริจาคทาน หรือ ชะกาด
            5. การประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
 
 ********************
จัดทำข้อมูลโดย : ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ กาญจนบุรี / ๒๖ ธ.ค. ๕๕
           
จำนวนคนอ่าน 36572 คน จำนวนคนโหวต 0 คน