)

           ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เน้นย้ำให้ชาวกาญจนบุรีตื่นตัวและเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะเป็นเมืองหน้าด่านที่เชื่อมต่อโลก ระหว่างอันดามันกับทะเลจีนใต้            
            นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ประชาคมอาเซียนนับว่ามีความสำคัญอย่างมากสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในการก่อตั้ง"สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” หรือ "อาเซียน” ซึ่งสมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ จะรวมตัวกันทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อเป็นประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘
ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ทางด้านบ้านพุน้ำร้อน อำเภอเมืองกาญจนบุรี ทางการพม่าได้มีการสร้างท่าเรือน้ำลึกที่ทวาย เป็นอภิมหาโปรเจค ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อประชาคมอาเซียน เนื่องจากเป็นการเชื่อมต่อของโลกระหว่างอันดามันกับทะเลจีนใต้ และต้องผ่านประเทศไทยเข้าทางจังหวัดกาญจนบุรี ออกไปทางวงแหวนตะวันตก ที่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี สามารถไปสู่แหลมฉบัง หรือออกไปทางด้านกัมพูชา เข้าไปเวียดนาม จังหวัดกาญจนบุรีจึงเป็นเมืองหน้าด่านอีกครั้งหนึ่งทางด้านเศรษฐกิจ ที่จะนำพาสิ่งเหล่านี้ไปสู่ความสำเร็จ
            ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า การเปิดประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ และการเดินหน้าทวายโปรเจค ของพม่า ซึ่งผลประโยชน์ของชาวกาญจนบุรี แต่ทุกคนจะต้องตื่นตัวและเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงต้องปรับวิถีชีวิต โดยเฉพาะทางด้านการลงทุนหรือการค้าระหว่างประเทศ หรือใช้โอกาสนี้มองหาลู่ทางในการสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
           "วันนี้ถ้าทวายโปรเจคเกิดขึ้น และมีคอริดอร์ที่พาดผ่าน เราก็จะเป็นเมืองหน้าด่านทางเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้พี่น้องประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีจะต้องเรียนรู้และรองรับสิ่งเหล่านี้ให้ได้ เพราะวันนี้ประตูเมืองกาญจนบุรีเปิดแล้ว เราไม่ใช่จังหวัดก้นซอย แล้วก็เป็นประตูที่ยิ่งใหญ่ เป็นคอริดอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่พาดผ่านระหว่างอันดามันไปทะเลจีนใต้ สินค้าทั้งหลายจะต้องผ่านทางนี้ วันนี้เราจะต้องตั้งคำถามว่าเราจะได้อะไร แล้วเราจะทำอะไรถึงจะได้สิ่งนั้น สิ่งที่ผมพยายามและเร่งผลักดันที่สุดคือ การขับเคลื่อน เราจะต้องแชร์ส่วนได้ส่วนเสียตรงนี้อย่างไร ไม่ว่าจะในรูปของเศรษฐกิจหรือย่างไรก็ตาม วันนี้เราพยายามพัฒนาชายแดนทางด้านพุน้ำร้อน เพื่อรองรับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวชายแดน การค้าชายแดน รวมถึงการค้าผ่านแดน แต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องมองหาฐานการผลิตว่า เราควรจะอยู่ที่ไหน”
           ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ขณะนี้นักลงทุนจากทั้งในและต่างประเทศ มองเห็นประโยชน์ที่จะได้จากกาญจนบุรี ดังนั้นชาวกาญจนบุรีจึงต้องหันมามอง และเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์จากบ้านของตัวเอง เพราะอีกไม่นาน กาญจนบุรีจะเป็นเส้นทางโลจิสติกส์ จะมีทางหลวงพิเศษ หรือมอเตอร์เวย์ ไปถึงอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะเป็นเส้นเลือดสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีและประเทศชาติ
 
 ******************
 
จันทนา อ้นคำ เรียบเรียง
ดูข้อมูลได้จาก http://region8.prd.go.th ศูนย์ประชาสัมพันธ์อาเซียน
จำนวนคนอ่าน 281 คน จำนวนคนโหวต 0 คน