ข่าวความเคลื่อนไหว ครม.สัญจร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองวัดสนามนอก ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

(จำนวนคนอ่าน 174 คน)

วันที่ 18 ก.ค. 56 นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
พร้อมคณะ ตรวจพื้นที่โครงการก่อสร้าง ประตูระบายน้ำคลองวัดสนามนอกพร้อมสถานีสูบน้ำ
ที่บริเวณหมู่ 3 ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวิเชียร พุฒิวิญญู
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยชลประทานจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน คอยต้อนรับและบรรยายสรุป สำหรับโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองวัดสนามนอก พร้อมสถานีสูบน้ำ
เป็นโครงการที่จังหวัดนนทบุรีได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ หรือ
ครม.สัญจร ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยจะเสนอของบประมาณวงเงิน 18 ล้านบาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ขนาด 3x3 เมตร พร้อมสะพานทางข้าม 2 เมตร โรงสูบน้ำ 1 โรง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ขนาด 1.00 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 1 เครื่อง ใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง 180 วัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเนื่องจากน้ำในคลองบางกอกน้อย ไหลย้อนเข้าท่วมพื้นที่เทศบาลเมืองบางกรวย พื้นที่ชุมชน และ พื้นที่การเกษตรบริเวณริมคลองวัดสนามนอก ประมาณ 1,000 ไร่ รวมถึงใช้ในการบริหารจัดการน้ำ
ให้เกษตรกรไว้ใช้ในฤดูแล้ง จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงเรือบริเวณคลองบางกอกน้อยสำรวจพื้นที่และความเป็นได้การก่อสร้างประตูระบายน้ำเพิ่มเติม บริเวณคลองบางกอกน้อย
ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างพื้นที่จังหวัดนนทบุรีกับกรุงเทพมหานคร โดยหากมีการเห็นชอบที่จะก่อสร้างประตูระบายน้ำเพิ่มเติมก็จะเป็นการป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้านนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จะนำข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ไปใช้ประกอบในการประชุมคณะรัฐมนตรี ฯ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการแผนงานต่าง ๆ ซึ่งคาดว่างบประมาณที่ได้รับจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวมทั้งพัฒนาเพิ่มศักยภาพของจังหวัดให้เข้มแข็ง และเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 …………………………
คณิต ตะเภาพงษ์ / ส.ปชส.นนทบุรี/ข่าว อนุชา นาคฤทธิ์ / เรียบเรียง ธัญนรี ชันยากร/ บรรณาธิการ ติดตามข้อมูลข่าวสารการประชุม ครม.สัญจร พระนครศรีอยุธยา ได้ที่เว็บไซต์สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี กรมประชาสัมพันธ์ http://region8.prd.go.th
จำนวนคนอ่าน 175 คน จำนวนคนโหวต 0 คน