กำเนิดอาเซียน

(จำนวนคนอ่าน 121 คน)

สัญลักษณ์ของอาเซียน
            อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (The Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้ง 5 ประเทศ คือ อินโดนิเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ซึ่งผู้แทนทั้ง 5 ประเทศ ประกอบด้วย
           - นายอาดัม มาลิก รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย
           - ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย
           - นายนาซิโซ รามอส รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์
           - นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีต่างประเทศสิงค์โปร์
           - พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย ในเวลาต่อมามีอีก 5 ประเทศเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่
           - บรูไนดารุสซาลาม เป็นสมาชิกวันที่ 8 มกราคม 2527
           - เวียดนาม เป็นสมาชิกวันที่ 28 กรกฎาคม 2538
           - ลาว และ พม่า เป็นสมาชิกวันที่ 23 กรกฎาคม 2540
           - สุดท้ายคือ กัมพูชา เป็นสมาชิกวันที่ 30 เมษายน 2542
           วัตถุประสงค์หลักของการก่อตั้งอาเซียน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
 
สัญลักษณ์ของอาเซียน
           คือ รูปรวงข้าว สีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและสีน้ำเงิน
           รวงข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ
           สีเหลืองหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง
           สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัติ
           สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ และสีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง
 
*****************
จำนวนคนอ่าน 122 คน จำนวนคนโหวต 0 คน